Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

Κι ὅμως, τζαμὶ στὴν Ἀθήνα ὑπάρχει!!!


Τέλος τὰ παραμύθια! Τζαμὶ στὴν Ἀθήνα ὑπάρχει! Δὲν «χρειαζόμαστε» ἄλλο!


Κάθε λίγο καὶ λιγάκι, ὅλο καὶ κάποιο δημοσίευμα θὰ δῆ κανεὶς σὲ ἀριστεροθολοκουλτουριάρικη φυλλάδα, μὲ μπόλικη λαθρομεταναστολάγνα διακόσμησι καὶ «δάκρυα» συμπαραστάσεως, ποὺ δὲν ἔχει γίνει «ἀκόμη» τὸ τζαμὶ γιὰ τοὺς «φουκαράδες» τοὺς –μονίμως ἀμέτρητους!- μουσουλμάνους «μας»! 
Καὶ νὰ οἱ «πιέσεις» τῶν γνωστῶν καὶ μὴ ἐξαιρετέων ξενόφερτων καὶ ὑπόπτων Μ.Κ.Ο., μαζὶ μὲ τὶς κάθε λογῆς «ὀργανώσεις» ἀριστεροαπλυσιᾶς καὶ πακιστανομαγκιᾶς!
Λοιπόν, τὰ ψέμματα τελείωσαν! Παραμυθάκια τῆς ἀραβικῆς «Χαλιμᾶς», τέλος! Θέλετε νὰ μάθετε ἐπὶ τέλους τί σᾶς κρύβουν τόσο καιρό;
 Εἶναι πολὺ ἁπλό! 
Ὅσοι διαθέτετε φωτογραφικὲς μηχανὲς ἢ βιντεοκάμερες (καὶ ἂν δὲν ἔχετε, δανεισθῆτε, «ἀξίζει»!), πάρτε τὸ λεωφορεῖο ἢ τὸν ἠλεκτρικὸ καὶ κατευθυνθῆτε στὸ Μοσχᾶτο (Ὄχι στὸν Βοτανικό!), στὴν διεύθυνσι, Κύπρου 2!
Ἐκεῖ θὰ βρῆτε ἕνα ὑπερσύγχρονο τζαμὶ 1800 τετραγωνικῶν μέτρων! 
Πῶς σᾶς φαίνεται; Εἶναι πολὺ μεγάλο; «Ὑπερβολές»! 
Μήπως εἶστε «κακοπροαίρετος» ἀκροδεξιός; Βρὲ ἀδελφέ, εἶναι μόνον… 1.800 τετραγωνικά! 
Ἡ κατασκευή του ὡλοκληρώθηκε στὰ μέσα τοῦ 2007, ἄρα λειτουργεῖ μιὰ χαρὰ ἐδῶ καὶ μία πενταετία!
 Τί εἴπατε; Πῶς ἔγινε καὶ ἀπὸ ποιόν;
Τίποτα «σπουδαῖο», ὁ Σαουδάραβας μεγαλοκεφαλαιοῦχος, Ἒλ Φαουζάν, «ἔσκασε» μόνον 2.500.000 εὐρουλάκια τότε καὶ ἀγόρασε τὸν χῶρο ἑνὸς πρώην ἐργοστασίου ὑφασμάτων!
 Καὶ ἐπειδὴ δὲν μπορεῖτε νὰ μπῆτε μέσα, μᾶς πληροφόρησαν κάτι πουλάκια, ποὺ ἦλθαν στὸ… παραθύρι, ὅτι διαθέτει εἰδικὸ καὶ πανάκριβο ἐξοπλισμό, ὅπως γιγαντοοθόνες(!), ἠχητικὰ συστήματα μεγάλης ἀποδόσεως, στρώσιμο μὲ παχιὰ τουρκικὰ χαλιά (ἔτσι γιὰ νὰ μὴ ξεχνιώμαστε), διαλεγμένα «βιτρὼ» ὁλόγυρα μὲ γραμμένα ρητὰ τοῦ κορανίου, ἐνῷ ἡ χωρητικότης του εἶναι περίπου 1.000 πιστοί! Λέγεται, πὼς συγχρόνως, στὸν ἴδιο χῶρο, λειτουργεῖ καὶ σχολεῖο Ἀραβικῶν! 
Τί στοιχίζει ἄραγε ἡ συντήρησίς του; Ἄγνωστον!
 Πρὸς τὸ παρόν, δὲν θὰ ἐπεκταθοῦμε ἄλλο. 
Πρὸς τὸ παρόν…
Ἐρωτήσεις τώρα!
 Ἀφοῦ «διαθέτουμε» καινούργιο-κατακαίνουργιο, σύγχρονο τζαμί, ἀρτίως ἐξωπλισμένο μὲ τὴν τελευταία λέξι τῆς «μουσουλμανικῆς τέχνης», εὐρύχωρο, εὐάερο, εὐήλιο, σὲ προάστιο τῆς πρωτευούσης, πού, «νὰ εἶναι καλά»(…), τὸ ἑτοίμασε ὁ «καλὸς» αὐτὸς Σαουδάραβας γιὰ τοὺς ὁμοθρήσκους του ἐδῶ, μὲ δικά του ἔξοδα, γιατί «πρέπει» ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἀφελεῖς (καὶ ὄχι μόνον) ἰθαγενεῖς τοῦ «Ἑλλαδιστὰν» τῆς ἐποχῆς τῶν ἰσχνῶν ἀγελάδων, νὰ βάλουμε ἀπὸ τὴν ἄδεια καὶ τρύπια πλέον τσέπη μας καὶ νὰ τοὺς φτειάξουμε ἄλλο ἕνα τζαμί;
Γιατί;;;
 Κεῖται «μακρὰν» τὸ Μοσχᾶτο (Ὅπως καὶ ἡ Κύπρος;);
 Ἀφοῦ οἱ περισσότεροι «λάθρο» διαθέτουν ἀπὸ ἕνα ποδήλατο (δὲν ἐξετάζουμε τώρα ἂν εἶναι ἀγορασμένο ἢ βουτηγμένο), μποροῦν νὰ πάρουν ἕνα ταπεινὸ λεωφορεῖο ἢ τὸν ἠλεκτρικὸ καὶ νὰ πᾶνε! Δὲν μποροῦν;;;
Πῶς εἴπατε; Δὲν τὰ ξέρατε αὐτὰ γιὰ τὸ Μοσχᾶτο; 
Κακῶς!
 Ὅποιος ἀναζητεῖ, βρίσκει! Βεβαίως, ὅταν βρῆ, κάτι παθαίνει, διότι «ἀνακαλύπτει» ἀπίθανα πράγματα, ποὺ συχνὰ συμβαίνουν «δίπλα του» (καὶ πάντα εἰς βάρος του!) καὶ ὅμως δὲν ἔχει πάρει εἴδησι! Οὔτε τόση δά! Ὅμως αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ «νέα», τὰ βοθροκάναλα τῆς μεγκαλοδιαπλοκῆς, ποὺ «τρέμουν», οἱ μεγάλες «ἀντέννες», ἀλλὰ καὶ τὰ τσαχπίνικα σταρ-άτα, τὸ «ἀμέλησαν»! Οὔτε καὶ ἐκεῖνο ποὺ σκάει, ποὺ εἶναι καὶ πολὺ κοντά… δὲν τὰ εἶπε.
Ἐμπρὸς λοιπόν, πάρτε τὶς φωτογραφικές σας μηχανὲς καὶ τὶς βιντεοκάμερες, τραβῆξτε μὲ τὴν ψυχή σας ὅσα πλάνα θέλετε καὶ ἀνεβάστε τα στὸ διαδίκτυο καὶ στὶς ἱστοσελίδες νὰ χορτάσουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες-ἰθαγενεῖς ἀπὸ «μουσουλμανικὴ σύγχρονη τέχνη», ἀπὸ «κυριλὲ» πανάκριβα «βιτρώ», ἀπὸ τελευταίας λέξεως ἐγκαταστάσεις (ἐκτάσεως σχεδὸν 2 στρεμμάτων!!!), γιὰ νὰ καλοχωνέψουμε πόσο πολὺ μακρυὰ πάει τὸ εἰσαγόμενο «δούλεμα» σὲ αὐτὸν τὸν τόπο!
Τώρα, ἔτσι ἐντελῶς ὑποθετικὰ λέμε, ἂν ἕνας πλούσιος Ἕλλην ἐπιθυμῆ νὰ χρηματοδοτήση τὴν κατασκευή, ἐξ ὁλοκλήρου, μίας ἐκκλησίας, ἂς ποῦμε στὴν … τύχη, στὸ Ριὰντ ἢ στὴν Τζέντα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τί «τύχη» λέτε νὰ ἔχη ἡ πρότασίς του; Πῶς; «Θὰ τὸν πάρη καὶ θὰ τὸν σηκώση;» Μὰ ὄχι ὀρθόδοξο ναὸ δὲν μπορεῖ νὰ κάνη κανεὶς ἐκεῖ, ὄχι νὰ ἔχη μαζί του τὴν Καινὴ Διαθήκη, στὶς βαλίτσες του, γιὰ προσωπικὴ χρῆσι (οὔτε λόγος γιὰ προσυλητισμό), ὄχι νὰ κάνη «στὴν ζούλα» τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ σκύψη νὰ ἀλλάξη λάστιχο στὸ αὐτοκίνητό του δὲν μπορεῖ, μὴ τυχὸν καὶ «βγῆ» ἀπὸ τὸν λαιμό του τὸ φυλαχτό του καὶ πάη στὰ κάτεργα χωρὶς νὰ προλάβη καμμία πρεσβεία καὶ κανένας πρόξενος νὰ βοηθήση!
Ἐδῶ ὅμως, στὴν χώρα τῆς «ἀνοχῆς», τῆς ἀνεκτικότητος τοῦ «διαφορετικοῦ», ἢ ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον, τῆς παραδεδομένης πρώην ἐθνικῆς κυριαρχίας στοὺς εἰσβολεῖς μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, ἐπιτρέπονται ὅλα, ἀκόμη καὶ τὰ φρεσκοφτειαγμένα τζαμιὰ τοῦ κάθε τυχαίου (…) Ἄραβος χρηματοδότου! Στὴν περίπτωσι τώρα ποὺ «φωνάζει» ὁ κάθε Κουβελο-Ἀλέξης, ἡ κάθε Ἀλέκα, ὁ κάθε Μπίστης καὶ ὁ κάθε Τατσόπουλος, τί νὰ γίνη, δὲν πειράζει!
Κύριοι βουλευτές! Κύριοι βουλευτές! «Ὑπάρχετε»; Εἶστε «ζωντανοί»; Ἔχετε «μάτια»; «Αὐτιά»; Ξεκινῆστε λοιπόν! Πηγαίνετε πρῶτον καὶ κάντε «ἔρευνα» ἰδίοις ὄμμασιν (κοντὰ εἶναι τὸ Μοσχᾶτο) καὶ μετὰ «πλακῶστε» τὶς ἐρωτήσεις (καὶ τὶς ἐπίκαιρες) γιὰ τὸ καραγκιοζιλίκι ἢ ἀλλοιῶς «θέατρο», ποὺ ὀνομάζεται ἐδῶ καὶ χρόνια τὸ ὑπὸ «ἀνέγερσιν», δῆθεν «ἀπαραίτητο» τζαμὶ τοῦ Βοτανικοῦ, μὲ λεφτὰ ἀπὸ τὴν ἄκρως σακατεμένη μας «καμπούρα»!
Δὲν θέλουμε δεύτερο (Βασικὰ δὲν θέλουμε οὔτε τὸ πρῶτο)! Δὲν θὰ πάρουμε! Ξυπνῆστε, κύριοι βουλευτές! Ἂν θέλετε… Εἰδάλλως, πιὸ μετά, ἴσως νὰ εἶναι ἀργά! Γιὰ ὅλους μας!

«Ἰωάννης Καποδίστριας»
ἐθνικὴ ἑταιρεία


ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ:
Τζαμί υπάρχει από το 2007 στο Μοσχάτο…. στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Κύπρου 2 σε διαμορφωμένο χώρο των 1.800 τ.μ. στην έδρα του Ελληνοαραβικού Επιμορφωτικού Πολιτιστικού Κέντρου …

Χμ, οι μουσουλμάνοι όμως το σνομπάρουν και ενώ είναι τεράστιο, ελάχιστοι προσεύχονται σε αυτό…. διότι γιατί ως φαίνεται θέλουν τέμενος στην καρδιά της Αθήνας….

-----------------

Απόσπασμα άρθρου του Μάνου Ηλιάδη για το τέμενος για το μυστικό σχέδιο των Μουσουλμάνων “Project”. (1/05/2013, Επίκαιρα)

Μεταξύ άλλων γράφει τα εξής: «Η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα υπάρχει ήδη από το 2007 λατρευτικός χώρος χωρητικότητας περίπου 3.000 ατόμων (!), πολλαπλής δηλαδή χωρητικότητας από το σχεδιαζόμενο τέμενος στον Βοτανικό, σύμφωνα με δήλωση της κυρίας Χάλα Ακάρι, εκπρόσωπος του Ελληνο-Αραβικού Μορφωτικού και Πολιτιστικού Κέντρου, μέσα στον χώρο που στεγάζει το ίδιο το Κέντρο. Το συγκεκριμένο Κέντρο, που λειτουργεί νόμιμα από το 2001, μετεγκαταστάθηκε -το 2007- από τους Αμπελοκήπους σε κτήριο στο Μοσχάτο, το οποίο αγοράσθηκε, ανακαινίσθηκε και τροποποιήθηκε αναλόγως από Σαουδάραβα -τι άλλο;- επιχειρηματία έναντι 2,5 εκατ. ευρώ! Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν η απουσία από την παραπάνω εκπομπή του Αιγυπτίου ΝαϊμΕλγαντούρ, προέδρου της Μουσουλμανικής Ενώσεως Ελλάδος, ο οποίος έχασε μια μοναδική ευκαιρία προβολής του θέματος από τηλεοράσεως (Σ.Σ: μήπως βρισκόταν πάλι στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τους τάφους των εννέα Τούρκων ακτιβιστών της γνωστής για τη διασύνδεσή της με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα τουρκικής οργανώσεως ΙΗΗ, του «Μαβί Μαρμαρά»;). Σύμφωνα με άρθρο του Ανδρέα Μπανούτσου που κάνει διατριβή στο Πανεπιστήμιο Μπάκινγχαμ με θέμα «Το Ισλάμ στην Ελλάδα και η Ισλαμική απειλή», ο Ελγαντούρ είναι άμεσα συνδεδεμένος με το τέμενος, την πραγματοποίηση του οποίου θέλει να παρουσιάσει ως προσωπική του επιτυχία για τους δικούς του ενδο-μουσουλμανικούς λόγους. Κατά τον ίδιο, ο Ελγαντούρ ακολουθεί την πολιτική που εδώ και δεκαετίες ακολουθεί η Μουσουλμανική Αδελφότητα στην Ευρώπη, προσεκτικές δηλαδή κινήσεις με γνώμονα τη βαθμιαία προώθηση της ισλαμικής πολιτικής ατζέντας η οποία έχει ως τελικό της στόχο την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Το μυστικό σχέδιο της Μουσουλμανικής Αδελφότητας έχει διαρρεύσει από το 2001 και είναι γνωστό στους κύκλους των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών ως «The Project».

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα στο RIMSE, ο Ελγαντούρ έχει σχέσεις τόσο με την ισλαμική οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων όσο και με την τουρκική ισλαμιστική μη κυβερνητική οργάνωση ΙΗH η οποία οργάνωσε την αποστολή «Στόλος της Ελευθερίας» στη Γάζα τον Μάιο του 2010, η οποία είχε σκοπό την ενίσχυση της Χαμάς που αποτελεί παρακλάδι της μη τρομοκρατικής αλλά εξτρεμιστικής Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Εξ αυτού, καθώς και λόγω των επαφών του με τους ψευδομουφτήδες της Θράκης ίσως να δικαιολογείται το γεγονός ότι ο ίδιος αποτελεί, κατά πληροφορίες αντικείμενο ενδιαφέροντος της ΕΥΠ εδώ και αρκετό χρόνο.

Περιέργως δε, η ελληνική κυβέρνηση διεξάγει συνομιλίες με το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο αντιμετωπίζεται ως οιονεί επίσημος συνομιλητής της στο θέμα της ανεγέρσεως του ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα. Εξ ου και η παρατήρηση στην αρχή του παρόντος ότι η απόφαση για το τέμενος αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα λήψεως κυβερνητικής αποφάσεως χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πληροφορίες των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών.

Η επάνοδος στην επικαιρότητα της επικείμενης ανεγέρσεως ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα, καθώς το θέμα αυτό εισέρχεται πλέον στην τελική, όπως φαίνεται, φάση του, αποτελεί μια ακόμη περίπτωση κυβερνητικής αποφάσεως που λαμβάνεται χωρίς… να ληφθούν υπ’ όψιν ζωτικής σημασίας πληροφορίες που υπάρχουν από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες ως προς τις επιπτώσεις του γεγονότος αυτού από απόψεως εθνικής ασφαλείας.

Το φαινόμενο διαχρονικό, βέβαια, όπως και η λήψη σοβαρών αποφάσεων από άσχετα -όπως υποψιαζόμαστε για τη συγκεκριμένη περίπτωση- άτομα, γιατί είμαστε σίγουροι ότι αν κάποιος έθετε υπ΄ όψιν του πρωθυπουργού τις πληροφορίες που υπάρχουν για το θέμα, η απόφαση αυτή δεν θα λαμβανόταν ποτέ.»

9. Σταστικά στοιχεία Ισλαμιστών φυλακισμένων σε σχέση με το ποσοστό πληθυσμού σε χώρες της Ευρώπης.

Ισπανία: Muslims make up 70% of the prison population, but are only 2.3% of the country

Γαλλία: 66% of the prisons, but only 7.5% of the country

Ελβετία: 58% of the prisons, but only 5.7% country

Νορβηγία: 30% of the prisons, but only 3% country

Ολλανδία: 26% of the prisons, but only 5.5% country

Βέλγιο: 20% of the prison, but only 6% country

Ιταλία: 18% of the prisons, but only 2.6% country

ΗνωμένοΒασίλειο: 12.6% of the prisons, but only 4.6% country.

(ΕΠΙΚΑΙΡΑ 25/04 – 01/05/2013 – ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ)

10. ενδεικτικός πίνακας με ισλαμιστικές Οργανώσεις-Συλλόγους που διαθέτουν τζαμιά στην Ελλάδα.

Όπως στον συνημμένο πίνακα

11. Επισημάνσεις από τον γράφοντα.

Μετά τα παραπάνω, θεωρώ ότι επιβάλλεται η ακύρωση κατασκευής του τεμένους στην Αττική για τους λόγους που αναφέρθηκαν και επιπλέον οφείλω να επισημάνω και τα εξής:

-Το ήδη υπάρχον στο Μοσχάτο δεν είναι αρκετό?, καλύπτει 2.000 τ.μ. και εξυπηρετεί θαυμάσια τις ανάγκες των Μουσουλμάνων στην Αττική, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.

-Το τέμενος που θα κατασκευασθεί θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ποιού κλάδου του Ισλάμ? Των Σαλαφιστών, των Ουαχαμπιστών, των αδελφών Μουσουλμάνων κλπ (Σουνιτικές θρησκευτικές ομάδες που όλες έχουν διαφορές θρησκευτικές και πολιτικές μεταξύ τους) ή τις ομάδες Σιϊτών (Ιρακινοί, Κούρδοι, Πέρσες, Σύριοι κλπ) και πώς θα συνυπάρχουν σε ένα τέμενος οι Σουνίτες με τους Σιίτες?

-Τι γίνεται με τους Γκιουλενιστές της Τουρκίας και τους Μουσουλμάνους τούρκους του ΣεϊχηΣαίντΝουρσί? Θα έχουν και αυτοί το δικό τους τέμενος? Να σημειώσουμε ότι στην Θράκη η αναλογία τζαμιού ανά κάτοικο είναι 1/400 όταν στην Τουρκία είναι 1/876!! Αυτό δεν είναι αρκετό και θα πρέπει να έχουμε και άλλα? Μετά το τέμενος θα ακολουθήσουν αναγκαστικά και τα ισλαμικά νεκροταφεία! οι μικτοί γάμοι και η ορθόδοξη Ελλάς θα μεταβάλλεται σταδιακά σε χώρα Μουσουλμάνων !! Μήπως το σχέδιο «Project» προβλέπει και άλλα τεμένη στην Ελληνική επικράτεια με σκοπό τον εξισλαμισμό των Ελλήνων ?

-Το επιχείρημα ότι με το τέμενος στην Αθήνα θα ελέγχουμε τους λαθρομετανάστες μουσουλμάνους δεν ευσταθεί. Χώρες όπως η Μ. Βρετανία (αποκεφαλισμός στρατιωτικού από ισλαμιστή Νιγηριανό) δεν κατόρθωσε να τους ελέγξει, στην Αμερική το ίδιο (γεγονότα της Βοστώνης) ,κλπ , να σημειώσουμε επίσης ότι η είσοδος της Αστυνομίας σε επίσημο τέμενος απαγορεύεται! Πώς λοιπόν θα τους ελέγξει η πολιτεία?

-Είναι δε γνωστό ότι πολλά από τα ισλαμικά κέντρα σε όλον τον κόσμο συνδέονται με την τρομοκρατία και τον ιερό πόλεμο των ισλαμιστών εναντίον των απίστων (τζιχάντ) και εναντίον των προδοτών του Ισλάμ (Τακφίρ).

-Τελευταία παρακολουθούμε στο διαδίκτυο με φρίκη τις σκηνές αποκεφαλισμού Ορθοδόξων ιερέων στην Συρία, μετά από το δικαστήριο «Σαρία» που προβλέπεται από το Κοράνι και εφαρμόζεται από τους τζιχαντιστές! Επίσης την ανθρωποφαγία από ισλαμιστές που προβλέπεται από την ισλαμική παράδοση και εκτελείται από τους ισλαμιστές. Όλα τα παραπάνω εκτελούνται με σκοπό πάντοτε την επιβολή του Ισλάμ και του Κορανίου παγκοσμίως. Μήπως με το τέμενος ή τα τεμένη στην ελληνική επικράτεια υπάρχει, άραγε, σοβαρή πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε την φρίκη από αλλόφρονες ισλαμιστές που θα κραδαίνουν σπαθιά και θα αποκεφαλίζουν Έλληνες πολίτες στους δρόμους των πόλεων της πατρίδας μας χάριν της τζιχάντ ή του Τακφίρ;

-’Εχουν σχεδιασθεί κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της πιθανότατης “έκρηξης” των ισλαμιστών λαθρομεταναστών, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2 εκατομμύρια σύμφωνα με δήλωση του φερόμενους ως Έλληνα πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά;

- Οι Έλληνες πολιτικοί που εψήφισαν για την κατασκευή του τεμένους αναλαμβάνουν την πλήρη ποινική ευθύνη- πως δεν πρόκειται να υπάρξει στην Ελλάδα κάποια «ισλαμική επανάσταση»;

- Μήπως θα εξαναγκαστούμε να δώσουμε μάχη υπέρ εστιών και βωμών, υπέρ των οικογενειών μας και υπέρ της επιβίωσής μας, επειδή οι υποτιθέμενοι κυβερνώντες την Ελλάδα παρέδωσαν γη και ύδωρ στο όνομα της προσωπικής τους διάσωσης και της παραμονής τους στους (ήδη αιματοβαμμένους) θώκους της εξουσίας;

Κλείνοντας ευελπιστώ ότι οι Έλληνες γρηγορούν και έχουν γνώση οι φύλακες διότι φρονώ ότι το Τέτοβο, Κόσοβο και η Συρία είναι πολύ κοντά μας. Αντί για την κατασκευή του τεμένους να επιβάλλουμε την κατασκευή του Τάματος του έθνους μας που εκκρεμεί από το 1821 μέχρι σήμερα!

«Έως θανάτου αγωνισαι υπέρ της Αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου» σοφία σειράχ.κεφ. 4,28 παλαιά διαθήκη.

ΣΧΟΛΙΟ:ΝΑΟΣ η ΤΖΑΜΙ καί ΟΧΙ ΤΕΜΕΝΟΣ

ΚΑΙ ΕΔΩ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 24 ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΖΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ :

ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1 Γουδί Γ. Παπανδρέου 87, Γουδί, 15733 Αθήνα

2 Αλ Ραχμάν Παλαιολόγου 63 Μεταξουργείο, 10438, Αθήνα,

3 Τζαμί Αλσαλάμ Γαλαξία 9, Νέος Κόσμος, ΤΚ. 11745

4 Τζαμί Π. Ψυχικού (απέναντι από το σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος)

5 Σύλλογος αραβικής κοινότητας Αμπελοκήπων Αθηνών Ξηρομένου 32 και Καλαμών, 11526, Αθήνα, πλησίον του νοσοκομείο Ερρίκος Ντινάν

6 Τζαμί Αλ Γοράμπα Ζυμπαρακάκη 14, ΤΚ. 10445, Κάτω Πατήσια

6 Τζαμί Αλ Ιχλάς Στροφάδων 3ΤΚ. 11362, Κυψέλη

7 Τζαμί Αλ Τάκουα Σαλαμίνος 80, Μεταξουργείο, 10435, Αθήνα

8 Τζαμί Αλ Σαλιχίν Σοφοκλέους 196, Καλλιθέα, 17673, Αθήνα

9 Τζαμί Αλ Τάουχιντ Μηλιαράκη 37, Κάτω Πατήσια, 11145 Αθήνα Αχαρνών 345

10 Τζαμί Αλ Φαρούκ Ζαγορίων 40, Αττική, 10445 Αθήνα

11 Ελληνο-Αραβικό Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Κέντρο Κύπρου 2 και Πειραιώς, Μοσχάτο, 18346, Αθήνα

12 Τζαμί Του Αλί Ρόδου 2, Αχαρνών 11252 (απέναντι από τη Φυλής 230)

13 Τζαμί Siddique Akbar βρίσκετι στην οδό Πολυμίτου 11-13 Πλ.Αμερικής προς την Αχαρνών.

14 Τζαμί Faizan-e-Attar Σοφοκλέους 38, Αθήνα

15 Τζαμί QABA Άστρους 14, Κολωνός, 10441 Αθήνα

16 Τζαμί Hadrat Saydi Annas Σερίφου 6, Πλ Κολιάτσου

17 Τζαμί e-Madni Αριστοφάνους 19, Πλατεία Κουμουνδούρου

18 Τζαμί e-Jabbar Αισχύλου 25, Αθήνα, ΤΚ. 10554

19 Τζαμί Dural Salam Γερανίου 14, Ομόνοια, Αθήνα

20 Τζαμί Baitul MAMOUR Φυλλασίων 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, 11854

21 Τζαμί Ameer Hamza Φυλής 9, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα, 10433

22 Τζαμί e Hazrat e Umar Βυζαντίου Στεφ. 22, Κάτω Πατήσια, Αθήνα, 11144

23 Τζαμί Hazrat Bilal Κωνσταντινουπόλεως 254, Πλ. Αττική, 10444 Αθήνα

24 Τζαμί Al Malik Αριστομένους 54, Αττική, Αθήνα 10440

25 Τζαμί Baitul Mokarram Ζερβού Ηλ. 22-24, Κάτω Πατήσια, Αθήνα 11144


ΠΗΓΉ WWW.islam.gr

Υπάρχουν άλλα 130 "ιδιωτικά" τζαμιά,διασκορπισμένα σε όλο το λεκανοπέδιο, που λειτουργούν νόμιμα,με άδειες των τοπικών αρχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου