Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

To CERN ξεκινά το πιο κρίσιμο πείραμα στην ιστορία του την ημέρα της ολικής έκλειψης Ηλίου στις 8 Απριλίου

      Ο μεγαλύτερος και πιο ισχυρός επιταχυντής σωματιδίων στον κόσμο θα τεθεί σε λειτουργία μετά δύο χρόνια, προχωρώντας σε ένα πείραμα που δεν έχει ξαναγίνει στην σε αυτή την ένταση: Θα συγκρούσει πρωτόνια μεταξύ τους στις 8 Απριλίου με στόχο να αναζητήσει αόρατα σωματίδια που συνθέτουν την σκοτεινή ύλη¸η οποία θεωρητικά αποτελεί το 26 με 28% του «συνολικού», (ορθότερα αυτού που μπορούμε να παρατηρήσουμε), σύμπαντος χωρίς όμως να έχουμε καταφέρει ποτέ να την εντοπίσουμε.