Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

ΑΣΤΟΥΓΕΝΑ
Μία πεντάκτινη πύλη


  

Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας στην ΕΛΛΑΔΑ;;
Μαθήματα… «Μακεδονικής» γλώσσας στη Φλώρινα θα παραδίδει Μη Κυβερνητική Οργάνωση μετά την έγκριση και επικύρωση του καταστατικού του από τα δικαστήρια της πόλης. Η αίτηση του συλλόγου εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Φλώρινας στις 28 Ιουλίου 2022 και η απόφαση ανακοινώθηκε στο Δελτίο Δικαστικών Εκδόσεων στις 7 Νοεμβρίου 2022.