Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ολόκληρη την απόρρητη έκθεση της ομάδας εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερμανικές αποζημιώσεις.


Ολόκληρη την απόρρητη έκθεση της ομάδας εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερμανικές
  επανορθώσεις δημοσιεύει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα το Real.gr.

Η έκθεση, που αποκάλυψε την Κυριακή η Real News, έχει παραδοθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τον περασμένο Απρίλιο από τον τότε υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο διεκδικήσεων από την ελληνική πλευρά.


Ενώ αρχικά η κυβέρνηση διέρρεε ότι θα υπήρχε απάντηση ακόμα και σε διάστημα ενός μηνός από το Νομικό Συμβούλιο, απάντηση δεν υπάρχει μέχρι σήμερα! Μετά την αποχώρηση του Δ. Αβραμόπουλου από το υπουργείο Εξωτερικών το θέμα εξασθένησε, προφανώς για να προχωρήσει το Βερολίνο χωρίς ενοχλήσεις στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Η δημοσιοποίηση της έκθεσης σήμερα από το Real.gr , πέραν του τεράστιου ενδιαφέροντος που αυτή παρουσιάζει, συμβάλλει ώστε να διαμορφωθεί άμεσα πλαίσιο διεκδικήσεων από την ελληνική πλευρά, εφόσον βεβαίως υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Τα στοιχεία που παραθέτει η απόρρητη έκθεση είναι πραγματικά συγκλονιστικά.

Από την αρχή της κατοχής και μέχρι το τέλος της διατέθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τις αρχές κατοχής 1.618.001.572.837.299 δρχ. Εξ αυτών 87.811.216.671.480 ως έξοδα κατοχής και 1.530.190.356.165.819 ως πιστώσεις .

Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται η αξία των διαθέσιμων που «άρπαξαν» κατά την αποχώρησή τους τα γερμανικά στρατεύματα από τα υποκαταστήματα και πρακτορεία της Τράπεζας της Ελλάδος συνολικής αξίας 634.962.891.995.162 δρχ.

Σύμφωνα δε με την Έκθεση του Ι. Λαμπρούκου οι απαιτήσεις που προέρχονται από τις καταβολές των πιστώσεων πέραν των «εξόδων κατοχής» υπολογιζόμενες σε χρυσές λίρες Αγγλίας, με βάση τη μέση κατά μήνα τιμή της ανέρχονται σε 13.124.864!

Η Ελλάδα δεν έχει διεκδικήσει ούτε τις πολεμικές επανορθώσεις από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς όπως αναφέρει η έκθεση «Το θέμα την απαίτησης των Πολεμικών Επανορθώσεων Α΄ και Β΄ Παγκοσμίων Πολέμων, παραμένει σε εκκρεμότητα για πολλές δεκαετίες. Από τα στοιχεία που διερευνήθηκαν προκύπτει ότι το Ελληνικό Κράτος δεν έχει αποποιηθεί των αξιώσεών του και δεν τίθεται θέμα παραγραφής του». Παράλληλα τονίζει: «Το αρχειακό υλικό είναι μεγάλης ιστορικής αξίας, καλύπτει εκτεταμένη χρονική περίοδο και χρήζει αναλυτικής μελέτης από την οποία μπορούν να προκύψουν περαιτέρω σημαντικά ευρήματα και στοιχεία».

Στα συμπεράσματα της Έκθεσης πέραν του ότι υπάρχουν τα στοιχεία και ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει αποποιηθεί των αξιώσεών του και δεν τίθεται θέμα παραγραφής των Πολεμικών Επανορθώσεων των δύο πολέμων, μεταξύ άλλων αναφέρονται:

• Δεν προκύπτει ότι έχει καταβληθεί κάποιο ποσό για εξόφληση των απαιτήσεων της χώρας σχετικά με την αποπληρωμή του «κατοχικού δανείου»
• Από το αρχειακό υλικό δεν προκύπτει καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες για υλικές ζημιές που υπέστησαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στις ιδιωτικές τους περιουσίες
• Για τις απαιτήσεις από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο προκύπτει ότι έχουν καταβληθεί:
• 115 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα για παροχές υπέρ Ελλήνων υπηκόων που εθίγησαν από εθνικοσοσιαλιστικά μέτρα δίωξης.
• 4.800.000 γερμανικά μάρκα για αποζημιώσεις αφαιρεθέντων καπνών
• Ποσοστό τουλάχιστον 0,93% για Επανορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α΄ (Συμφωνία των Παρισίων του 1946-Μέρος 1)

Στο αρχειακό υλικό βρέθηκαν αναφορές με επιστημονική τεκμηίωση, σύμφωνα με τις οποίες οι απαιτήσεις της χώρας μας από το «κατοχικό δάνειο» (ως ιδιάζουσα περίπτωση, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση) μπορεί να μην ενταχθεί στη γενικότερη ρύθμιση των γερμανικών Επανορθώσεων αλλά να επιδιωχθεί διακανονισμός στη βάση της συμφωνίας του Μαρτίου του 1942 (Ρώμη). Το θέμα αυτό χρήζει περαιτέρω εξέτασης από ειδικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Real.gr η δημοσιοποίηση της έκθεσης έχει προκαλέσει τη δυσφορία της γερμανικής πρεσβείας, ενώ εντός και εκτός Ελλάδος αναμένεται να ληφθούν πρωτοβουλίες βάσει του περιεχομένου του πορίσματος.

www.real.gr
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου