Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Ισπανία: Εγκρίθηκε ο «φόρος ήλιου» εις βάρος των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεωνΗ κυβέρνηση της Ισπανίας ενέκρινε πρόσφατα μια νέα εθνική νομοθεσία για την ιδιοκατανάλωση ενέργειας που φορολογεί δυσανάλογα τις ηλιακές εγκαταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των ιδιοκαταναλωτών θα φορολογούνται για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι και καταναλώνουν στο χώρο τους, μέσω των δικών τους φωτοβολταϊκών συστημάτων.


Το κύριο πρόβλημα με τον νέο νόμο, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της ηλιακής ενέργειας, είναι ότι φορολογεί τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ακόμη και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται για ιδία χρήση και δε συνδέεται στο δίκτυο.


Ο νέος νόμος απαιτεί οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων να πληρώνουν τα ίδια τέλη δικτύου που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία, και επιπροσθέτως το λεγόμενο «φόρο ήλιου», για εγκαταστάσεις μεγαλύτερες από 10 κιλοβάτ.

Οι εγκαταστάσεις μικρότερες των 10 κιλοβάτ, καθώς και όλες οι εγκαταστάσεις στις Κανάριους Νήσους και τα ισπανικά εδάφη στην Αφρική, Θέουτα και Μελίγια, θα εξαιρούνται από την επιβολή του νέου φόρου.

Επιπλέον, οι Βαλεαρίδες Νήσοι Μαγιόρκα και Μινόρκα, θα πληρώνουν μειωμένη τιμή. Οι εγκαταστάσεις εκτός δικτύου φυσικά δε θα πληρώνουν φόρο δικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλότερο στα νησιά.

Ο νέος νόμος απαγορεύει επίσης την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα έως και 100 κιλοβάτ. Αντ’ αυτού, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να δωρίζουν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο.

Επίσης, η κοινοτική ιδιοκτησία απαγορεύεται για φωτοβολταϊκά συστήματα κάθε μεγέθους.

Τέλος, ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ με συνέπεια όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιδιοκατανάλωσης να πρέπει να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς αλλιώς να αντιμετωπίσουν υπερβολικά υψηλά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι διπλάσιο από το πρόστιμο που έχει οριστεί για τη διαρροή ραδιενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια.

Η κυβέρνηση λέει ότι ο νόμος εξασφαλίζει αμοιβές ως συνεισφορά στο συνολικό κόστος του συστήματος. Στην πράξη, οι εγκαταστάσεις ιδιοκατανάλωσης χρησιμοποιούν το δίκτυο ως μπαταρία και είναι λογικό ότι θα πρέπει να πληρώσουν ένα μικρό ποσό για αυτό.

Ωστόσο στην ισπανική περίπτωση το ποσό είναι μεγάλο και συμπεριλαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται για ιδία χρήση, κάτι που δε συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου