Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΡΩΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ


Οι Άτλαντες , δεν ξέχασαν ποτέ την ήττα τους από τους Έλληνες, και δεν έπαψαν ποτέ να επιδιώκουν την διάνοιξη μιάς νέας Στύγας πού θα τους οδηγήσει στον ουράνιο Όλυμπο.

Άτλαντες μπορεί να ανακαλύψει κανείς να κάνουν την εμφάνιση τους σε πολλά μέρη της Ελλάδος, με βασικό κέντρο εξόρμησης την Αρκαδία.


Οί ήρωες πού βλέπουμε να εκτελούν αποστολές κατ’ εντολή των Θεών , δεν είναι άλλο παρά άτομα – μέλη του πληρώματος της Αργούς,πού γύρισε όλον τον πλανήτη, αποκατέστησε το ταραγμένο γεωδαιτικό της σύστημα, και επεδίωξε να επαναφέρει την ισορροπία.

Ήρωες πού μπήκαν σε αποστολή τους βλέπουμε να εφοδιάζονται με ειδικό εξοπλισμό πού τους δίνεται από τους θεούς, όπως ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε από τον Ερμή το ξίφος, από τον Απόλλωνα τόξα, από τον Ήφαιστο χρυσό θώρακα, και από την Αθηνά ένα χιτώνα. Από την Πυθία πήρε το κατευθυντήριο σχέδιο.
Έτσι , πήγε στην Τίρυνθα, στον Ευρυσθέα, και για δώδεκα χρόνια ήταν ένας στρατιώτης σε υπηρεσία εκκαθάρισης. Στην πραγματικότητα, δεν εκτελούσε θηρία και τέρατα, αλλά διέλυε τά ιερατεία και τά στρατηγικά σημεία των ατλάντων. Άλλωστε, οι ίδιοι οι θεοί δεν ήταν άμοιροι ευθυνών για το τι γινότανε πάνω στην Γή. «Ξαδέλφια» τους Τιτάνες επιστήμονες ήταν και οι Άτλαντες, πού ξέφυγαν από την αρχική αποστολή πού είχαν, δηλαδή την εξερεύνηση των ηλιακών συστημάτων προς εύρεση νοημόνων όντων, και ξέπεσαν μετά την παρέμβαση στα γήινα όντα.
Οι θεοί από τον Σείριο , είχαν την απόλυτη γνώση των νόμων της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας.
Ο Πλάτωνας λέει, «.Ας εξετάσουμε λοιπόν , για ποιόν λόγο έφτιαξε ο δημιουργός την γένεση και τον κόσμο . Ήταν αγαθός… για αυτό θέλησε να γίνουν τα πάντα όσο το δυνατόν ποιο όμοια με τον ίδιο … πήρε όλη την ορατή ύλη που ποτέ δεν ησύχαζε , αλλά βρισκόταν σε άτακτη , ακανόνιστη κίνηση , και την έβαλε από την αταξία σε τάξη.» Τίμαιος : 30 b
Τον άνθρωπο τον έπλασε ο Θεός ξεχωριστά από τά άλλα όντα, πού δηλώνει πώς , μέσα στον χώρο πού αναπτύχθηκε με πνεύμα δημιουργίας , έθεσε το αντίγραφό του , «κατ’ εικόνα και ομοίωση», ή κατά τον Ιουλιανό ""Ότε Ζευς εκόσμει τα πάντα, σταγόνων αίματος ιερού πεσουσών εξ ουρανού το των ανθρώπων εβλάστησε γένος..." , ή κατά τον Αριστοτέλη «δεν προήρχοντο από το σπέρμα, αλλά αντιθέτως το σπέρμα προήλθεν απ' αυτούς... το δε πρώτον δεν είναι το σπέρμα αλλά το τέλειον. Έτσι ημπορεί κανείς να είπη ότι ό άνθρωπος είναι πρότερος οπό το σπέρμα, αλλά ο πρότερος άνθρωπος δεν ήλθεν από το σπέρμα, αντιθέτως από τον άλλον αυτόν άνθρωπον ήλθεν το σπέρμα».»
Επειδή δε ο άνθρωπος δημιουργήθηκε την έκτη μέρα «κατά τάς γραφάς», καί αποτελεί μια τρισυπόστατη ύπαρξη, Νούς – Ψυχή - Σώμα, ο εκπεσόν ατλάντιος , υποκρύπτει τον κωδικό 666. Δηλαδή ο κολλημένος στο 6ο επίπεδο.
Όπως έχουμε πεί, η ανάπτυξη έρχεται με την ενεργοποίηση της Επίφυσης πού αποτελεί τον 7ο αδένα του ενδοκρινικού.
Άρα, οι βλέποντες και ακούοντες με τον 6ο , την Υπόφυση, βρίσκονται κάτω από την εξουσία των νόμων του χώρου.
Ο εξελιγμένος άνθρωπος είναι αυτός πού αφού «δεί» με την Επίφυση «το φώς το αληθινό», «θα λάβει πνεύμα επουράνιο», δηλαδή θα βρεθεί στον 8ο ουρανό όπου θα αποκαταστήσει την ενοποίησή του με το ιδεατό πρότυπό του πού είναι το Πνευματικό σώμα, και θα γίνει Αθάνατος.
Όταν οι άνθρωποι στην γή απέκτησαν το σπέρμα, μετά την «πτώση» σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, προφανώς υπονοούνται οί Άτλαντες , πού έπεσαν στο ατόπημα τού να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους πού οι ίδιοι δημιούργησαν και συγχρόνως έχασαν και την αθανασία τους.
Και λέγετε ότι, «Και όταν οι άνθρωποι άρχισαν να πληθύνονται επάνω στο πρόσωπο της γης, και γεννήθηκαν σ' αυτούς θυγατέρες, βλέποντας οι γιοι τού Θεού τις θυγατέρες των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίες, πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες από όλες όσες διάλεξαν. Και ο Κύριος είπε: Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, επειδή είναι σάρκα· οι ημέρες του θα είναι ακόμα 120 χρόνια.»
Όμως, το να χάσουν την αθανασία τους , δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να την ξαναποκτήσουν.
Στον Ηρακλή η Πυθία , εκτός από την αποστολή πού του έδωσε να αναλάβει, του υποσχέθηκε και την αθανασία του. Γιατί , όσοι είναι απόγονοι θεών, έχουν αυτή την δυνατότητα.
Όσοι όμως αποτελούνται από υλικά στοιχεία μόνο, δηλαδή οι χωμάτινοι, αυτοί πού κατασκεύασαν οι Άτλαντες πού ο Προμηθέας τους έδωσε το ολίγον πύρ, και με τους οποίους ήρθαν σε μείξη , μέλουν να καταλήξουν «χούν είς χούν» . Και ό απόστολος Παύλος λέει για αυτό , « Ου πάσα σάρξ η αυτή σάρξ , αλλά άλλη μεν ανθρώπων , άλλη δε σάρξ κτηνών , άλλη δε ιχθύων άλλη δε πετεινών . Και σώματα επουράνια , και σώματα επίγεια…άλλη δόξα ηλίου και άλλη δόξα σελήνης , και άλλη δόξα αστέρων , αστήρ γαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη … έστι σώμα ψυχικόν και έστι σώμα πνευματικόν …οίος ο χοϊκός , τοιούτοι και οι χοϊκοί , και οίος ο επουράνιος και οι επουράνιοι . Προς Κορινθίους Α΄ ΙΕ΄ 39 – 48
Έτσι και ο Χριστός, όταν έλεγε ήρθα για να σας σώσω, δηλαδή να επιστρέψουν τά απολωλότα πρόβατα στην Βασιλεία των Ουρανών, δεν το εννοούσε για όλους.
Προφανώς με τά παρακάτω λόγια του , αυτό υπονοούσε. «Και είπεν αυτοίς , υμείς εκ των κάτω έστε , εγώ εκ των άνω ειμί , υμείς εκ του κόσμου τούτου έστε , εγώ ουκ ειμί εκ του κόσμου τούτου …Υμείς εκ του πατρός του διαβόλου έστε, και τας επιθυμίας του πατρός υμών θέλετε ποιείν , εκείνος ανθρωποκτόνος ήν απ’ αρχής» Κατά Ιωάννη Η 23-44
Έτσι, η Πυθία , μαζί με την αποστολή πού έδωσε στον Ηρακλή, να κάνει εκκαθάριση του ατλάντιου στοιχείου , του υποσχέθηκε και την αθανασία.


Από τον Ευρυσθέα έπαιρνε τις εντολές , και τά κέντρα των Ατλάντων πού έπρεπε να εκκαθαρίσει, ήταν , «ο Λέων» στην Νεμέα, με άντρο ένα σπηλαίο με δύο εισόδους.

Η «Ύδρα», στην Λέρνη, εκεί πού οι Δαναΐδες είχαν χώσει τα κεφάλια των υιών του Αιγύπτου, οι οποίοι προφανώς ατλάντιοι, ήθελαν να ζευγαρώσουν μαζί τους και τους σκότωσαν με εντολή του΄ πατέρα τους Δαναού πού προφανώς εκτελούσε αποστολή, γιατί μετά τον φόνο, τις εξάγνισαν η Αθηνά και ο Ερμής με εντολή του Δία . Η Ύδρα βρισκόταν στον λόφο από όπου ανάβλυζαν οι πηγές της Αμυμώνης, αυτές δηλαδή πού είχε κλείσει ο Ποσειδώνας και προς χάρη της ΔαναΪδος Αμυμώνης συζύγου του, τις ξανάνοιξε. 

Η Ύδρα ,εκτός από τά 9 κεφάλια, επειδή είχε και ένα αθάνατο, όπως λέει ο μύθος, υποκρύπτει την από τις Υάδες του αστερισμού του Ταύρου ενέργεια, πού συνδέεται με τά υπόγεια νερά και τά πειράματα των Τελχίνων πού ανακάτευαν με το νερό της Στύγας θειάφι και δηλητηρίαζαν την θάλασσα στην Ρόδο.

Στην Οινόη κυνήγησε την Κερυνίτιδα έλαφο, την αφιερωμένη στην Άρτεμη, με τά χρυσά κέρατα , πού δια μέσω του Αρτεμισίου όρου την συνέλαβε, αλλά δεν την σκότωσε, στον Λάδωνα ποταμό. Επειδή η Άρτεμης συνδέετε με την Σελήνη , προφανώς θα σχετίζετε η έλαφος με κάποια θεϊκή δύναμη την οποία είχαν στην κατοχή τους οι Άτλαντες και την χρησιμοποιούσαν, και ο Ηρακλής απλώς τους την απέσπασε αλλά δεν την κατέστρεψε.


Στην Ψωφίδα έπρεπε να πιάσει τον Ερυμάνθιο κάπρο, το γουρούνι δηλαδή πού ίσως και πάλι να σχετίζετε με τις Υάδες πού ονομάζονται και γουρούνες.Αντιμετώπισε όμως και τους Κενταύρους πού ήταν από την Ατλάντια γενιά και τους οποίους ο Ποσειδώνας τους προστάτεψε κρύβοντάς τους μέσα σε ένα βουνό στην Ελευσίνα, πού πιθανών να είναι υπόγεια πύλη - κατάβαση στον κάτω κόσμο των Ατλάντων . Την ίδια ανταπόκριση θα βρούμε και σήμερα, ειδικά στους νεοάτλαντες, τους Αμερικάνους. Τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο πού χρησιμοποιήθηκε από το διαστημικό πρόγραμμα των Η. Π. Α , ονομάζετο Άτλας Κένταυρος. Αν δεχθούμε δε την αποκωδικοποίηση του ονόματος Κένταυρος , η οποία λέει ότι αποτελείται από το Κεντώ = κεντρίζω, πληγώνω, και Αύρα = αέρας , ίσως να κατανοήσουμε το κακό πού προξενούν στον χώρο αυτά τά μηχανήματα – όντα , οι σατανομηχανές των δαιμόνων. Έπειτα ο Ηρακλής έπρεπε να καθαρίσει τον κόπρο του Αυγεία . Ο κόπρος , ήταν η βρώμικη περιοχή των Ατλάντιων πειραμάτων της Ήλιδος, εκεί πού είχε ξαναπάει ο Ηρακλής, και συγκεκριμένα στην Πύλο και σκότωσε τον Νηλέα και τα παιδιά του εκτός από τον Νέστορα . Γιατί αυτός ήταν το μόνο από τα 50 παιδιά του Νηλέα που μεγάλωνε κοντά στους Γερηνίους και ήταν διαφορετικός. Το τι ακριβώς γινότανε εκεί , ίσως θα μπορούσαμε να το φαντασθούμε αν συγκρίνουμε το τι γίνετε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο της Πύλόυ, πού μέσω τού προγράμματος «Νέστωρας», παρακολουθούν {;;;} τά Νετρίνα.
Όσο για τις Στυμφαλίδες όρνιθες πού ήταν στην λίμνη στην Αρκαδία, ήταν ιπτάμενα οχήματα , κλασική περίπτωση UFO πού ακόμα καί σήμερα έχει παρατηρηθεί πώς έχουν άμεση σχέση με το υγρό στοιχείο λιμνών, ποταμών και θάλασσας , το οποίο , εκτός από τις υπόγειες βάσεις περάσματα πού ίσως διέρχονται, θα χρησιμοποιούν το «πλάσμα της ύλης» του νερού σαν ενεργειακό υλικό.
Ο 7ος άθλος του όμως πού αφορούσε τον ταύρο της Κρήτης δεν είχε επιτυχία. Ενώ τον συνέλαβε και τον πήγε στον Ευρυσθέα , δεν φάνηκε να κατάφερε να τον εξουδετερώσει γιατί του΄ έφυγε, και περνώντας από την Σπάρτη και Αρκαδία, πέρασε τον Ισθμό, και κατέληξε στον Μαραθώνα. Όμως, επειδή τον πήρε από την Κρήτη , οι ντόπιοι προς τιμήν του ονόμασαν την περιοχή Ηράκλειο. Αυτός ο ταύρος ήταν πού ο Μίνωας είχε οικειοποιηθεί από τον Ποσειδώνα, και ο οποίος δηλώνει μεγάλη γήινη ενέργεια προερχόμενη από τον Εωσφόρο Ήλιο του υπόγειου κόσμου και πού μέσω αυτής ο Μίνωας πήρε και την βασιλεία της Κρήτης. Ενώ ο Δαναός, όταν πήγε στο Άργος και ήθελε να πάρει την εξουσία, απάλλαξε την πόλη από έναν ταύρο πού τους λυμαινόταν σκοτώνοντάς τον.
Όσο για τις ανθρωποφάγες φοράδες του Διομήδη στην Θράκη, εκεί έγινε κανονική εκκαθάριση ολόκληρης της περιοχής σκοτώνοντας και τον ίδιο τον ατλάντιο Διομήδη . Γιατί στην πραγματικότητα, δεν αφορούσε άλογα – ζώα, αλλά μη έλλογα όντα πού μεταλλασσόντουσαν με πειράματα σε υπόγεια εργαστήρια στην περιοχή.ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου