Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Στὴν ἀρχὴ ὁ πλανήτης …ἐψύχετο καὶ μετὰ …ἄλλαξε γνώμη!!!

Μὲ τὴν μαζικὴ ἀμνησία ποὺ μαστίζει πολλούς, θὰ εἶναι διασκεδαστικὸ νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι στὴν δεκαετία ’70 οἱ περιβαλλοντοτέτοιοι ἰσχυρίστηκαν ὅτι τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ ΨΥΞΗ στὸν πλανήτη.
Ἔτσι ἄρχισαν τὴν μελλοντολογία γιὰ τὴν ἐπερχόμενη ἐποχὴ τοῦ πάγου.
Ὁ τότε προπαγανδιστικὸς ὅρος ἦταν «global dimming», καὶ βέβαια ἦταν τὸ πρόσχημα γιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ περνοῦν καταστροφικὰ ρεγουλαρίσματα γιὰ νὰ μειώσουν τὶς «ἐκπομπές» κτλ. ποὺ προκαλοῦσαν τὴν …πλανητικὴ ψύξη….


Τὸ «global dimming» τέλειωσε ἄδοξα στὰ τέλη τοῦ ’80 καὶ ἀρχὲς ’90. Μετὰ ἄρχισε τὸ «global warming» μὲ τοὺς ἴδιους ἀκριβῶς ἰσχυρισμοὺς ἀνεστραμμένους.

Φρούριον


Updated list of 29 – Actually 30 – excuses for the 18 year ‘pause’ in global warming – ‘If you can’t explain the ‘pause’, you can’t explain the cause…’


Updated list of 29 [Updated to 30] excuses for the nearly 18 year ‘pause’ in global warming

http://hockeyschtick.blogspot.com/2014/07/updated-list-of-29-excuses-for-18-year.html


“If you can’t explain the ‘pause’, you can’t explain the cause”

RSS satellite data showing the 18 year ‘pause’ of global warming


Figure 1. RSS monthly global mean lower-troposphere temperature anomalies (dark blue) and trend (thick bright blue line), September 1996 to June 2014, showing no trend for 17 years 10 months.
An updated list of at least 29 excuses for the 18 year ‘pause’ in global warming, including recent scientific papers, media quotes, blogs, and related debunkings:

1) Low solar activity
2) Oceans ate the global warming [debunked] [debunked] [debunked]

3) Chinese coal use [debunked]

4) Montreal Protocol

5) What ‘pause’? [debunked] [debunked] [debunked] [debunked]

6) Volcanic aerosols [debunked]

7) Stratospheric Water Vapor

8) Faster Pacific trade winds [debunked]

9) Stadium Waves

10) ‘Coincidence!’

11) Pine aerosols

12) It’s “not so unusual” and “no more than natural variability”13) “Scientists looking at the wrong ‘lousy’ data” http://

14) Cold nights getting colder in Northern Hemisphere
15) We forgot to cherry-pick models in tune with natural variability [debunked]16) Negative phase of Interdecadal Pacific Oscillation17) AMOC ocean oscillation18) “Global brightening” has stopped

19) “Ahistorical media”

20) “It’s the hottest decade ever” Decadal averages used to hide the ‘pause’ [debunked]

21) Few El Ninos since 1999

22) Temperature variations fall “roughly in the middle of the AR4 model results”

23) “Not scientifically relevant”

24) The wrong type of El Ninos

25) Slower trade winds [debunked]

26) The climate is less sensitive to CO2 than previously thought [see also]

27) PDO and AMO natural cycles and here

28) ENSO

29) Solar cycle driven ocean temperature variations

UPDATE: It only took a few more days to reach #30:

30) Warming Atlantic caused cooling Pacific [paper] [debunked by Trenberth & Wunsch]climatedepot

Υ.Γ.1. Ἐπιτέλους….
Ἦταν ἀπαράδεκτο ποὺ δὲν κουνήθη εἰσαγγελέας ὅταν ἀπεκαλύφθη τὸ Climategate.

Australia Government Climate Office Accused Of Manipulating Temperature Data

Υ.Γ.2. Ὁ πραγματικὸς σκοπὸς πίσω ἀπ’ τὴν ἀπάτη τῆς «ὑπερθερμάνσεως» εἶναι ὁ παγκόσμιος ἔλεγχος τῆς τροφῆς καὶ τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς, δῆθεν γιὰ νὰ τὴν «σώσουν» ἀπ’ τὴν «ὑπερθέρμανση»!


Climate change may disrupt global food system within a decade, 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου