Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016

Νερό καί τρόφιμα γιά ὧρες ἀνάγκης;Ποῦ; Στήν Γερμανία; Καί στήν Τσεχία;

Νερό καί τρόφιμα γιά ὧρες ἀνάγκης;

Γιά ποιόν λόγο;


Φοβήθηκαν οἱ (φερόμενοι ὡς) ἡγέτες τῶν Γερμανῶν καί τῶν Τσέχων γιά τήν ὑγεία τῶν γηγενῶν πληθυσμῶν; Τώρα; Γίνεται;
Ἤ μήπως τρέχῃ κάτι ἄλλο, πολύ σοβαρότερο;
«…Η παραπάνω παρατήρηση γίνεται για να δείξει ότι οι μετανάστες από φτωχές χώρες, αν έχουν περάσει την ασθένεια, έχουν ανοσία, ενώ ενδεχομένως να κινδυνεύουν όσοι εμβολιάσθηκαν πριν πολλά χρόνια και μάλιστα πριν το 1957.

Ας ελπίσουμε ότι οι χώρες φιλοξενίας των μεταναστών θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τον εμβολιασμό του πληθυσμού τους και δεν θα σπεύσουν υποκριτικά να εμβολιάζουν μόνο τους μετανάστες, όπως κάνουν έως τώρα.

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανύποπτους Ευρωπαίους, που έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι θωρακισμένοι από πολλές αρρώστιες, επειδή για χρόνια δεν τις έβλεπαν να εκδηλώνονται στις χώρες τους.

Αντίθετα, οι περισσότεροι μετανάστες και τις έβλεπαν, αλλά και όταν νοσούσαν αποκτούσαν ισόβια ανοσία σ’ αυτές.

Το φαινόμενο θανατηφόρων επιδημιών παρατηρήθηκε έντονα μετά την ανακάλυψη της Αμερικής από τους Ευρωπαίους.
Πολλοί γηγενείς ινδιάνικοι πληθυσμοί εξολοθρεύθησαν από επιδημίες κοινών ασθενειών της Ευρώπης.

Οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών πάντα ευνοούσαν την εξάπλωση επιδημιών σε όλη την ανθρώπινη ιστορία.
Ας ελπίσουμε ότι αυτή την φορά θα είμαστε έτοιμοι, γνωρίζοντας ότι μία επιδημία υποχωρεί ευκολότερα, αν μειωθούν οι μετακινήσεις και οι επαφές μετά την εκδήλωσή της….»
Πρόστιμο 1,85 ἑκατομμυρίου σέ τσεχικό ἐστιατόριο;

Στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔχουν καταλύσει ὅλες οἱ φυλὲς τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, ὅπως κι ἐδῶ, οἱ κίνδυνοι εἶναι τελείως διαφορετικοί, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀντιμετωπίζουμε ἐμεῖς, γιὰ τὴν ὥρα.
Στὸ κέντρο τῆς, κατὰ κύριον λόγο, πεδινῆς Εὐρώπης ἐπίσης, μὲ τὰ μεγάλα ποτάμια καὶ τὶς λίμνες, οἱ ἐπιδημίες ἀπὸ τὴν μόλυνσίν τους ἀπειλοῦν σοβαρότατα τοὺς πληθυσμούς, μὰ αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ θὰ ἀπειλοῦσε ἐμᾶς, ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα (Ἀθῆναι, Πειραιεύς, Θεσσαλονίκη) ποὺ ὑδρεύονται ἀπὸ μεγάλες ἐγκαταστάσεις.
Συνεπῶς διαφορετικῶς θὰ ἐπιδροῦσαν οἱ ἐπιδημίες (καὶ πανδημίες) στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ διαφορετικῶς ἐδῶ.
Κατ’ ἐπέκτασιν, γιὰ τὴν ὥρα, αὐτὲς οἱ προειδοποιήσεις ἀφοροῦν στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη κι ὄχι ἐδῶ.
Ἤ μήπως ὄχι;

Ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὅποιες ἐπιδημίες (καὶ πανδημίες ἴσως), ποὺ σαφῶς κινδυνεύουμε νὰ ἀντιπετωπίσουμε, ἔχουμε καὶ τοὺς ἐξωτερικοὺς κινδύνους, ποὺ πλέον, μαζὺ μὲ τὸ θέμα τῆς συντεταγμένης εἰσβολῆς ὀργανωμένων στρατῶν, τείνει νὰ λάβῃ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ σκηνικοῦ γενοκτονίας μας, ἐντὸς ὁλίγου:


Σήμερα ἐνημερώθηκα ἀπὸ κάποιον ὅτι ἔφθασαν μὲ τὸ τραῖνο (στὴν περιοχή μου) δεκάδες ἔποικοι ἀρσενικοί, νεώτατοι καὶ μάχιμοι.
Κατέβηκαν ἀπὸ τὸ τραῖνο, μὲ τὰ κεφάλια χαμηλὰ καὶ ἀνᾲ τετράδες (ὀργανωμένοι κανονικά) ἐχάθησαν στὰ πέριξ χωράφια.

Μ.Τ.

(Ἡ καταγγελία εἶναι ἐπώνυμος ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ καταγγέλλοντος δὲν δημοσιεύονται, γιὰ λόγους ἀσφαλείας του. Παραμένουν στὴν διάθεσίν μας.)

Τί θά συνέβαινε ἐάν ταὐτοχρόνως ἕνας ἐξωτερικός κι ἕνας ἐσωτερικός κίνδυνος μᾶς ἀπειλοῦσαν;
Τί θά συνέβαινε ἐάν ἐπί πλέον μᾶς παρουσιάζονταν καί μεγάλες ἐπιδημίες (ἢ καὶ πανδημίες), ἐφ΄ ὅσον ἤδη ἐντός τῶν συνόρων εὐδοκιμοῦν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ …«ξεχασμένες ἀσθένειες», μαζύ μέ τά ἀρίστως ἐκπαιδευμένα «τζιχάντια», γιά τίς ὁποῖες οὔτε ἀντισώματα διαθέτουμε, μά, κυρίως, δέν διαθέτουμε πλέον τίς ὑποδομές προστασίας τῆς ὑγείας μας;
Ἂς μὴν τὸ ἀπαντήσουμε γιὰ τὴν ὥρα…
Τὴν ἴδιαν στιγμὴ στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, ποὺ ἑτοιμάζονται μᾶλλον γιὰ πανδημίες, ἂν καὶ κάτι τέτοιο, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν φαίνεται ἄμεσο, ἐμεῖς ἔχουμε θέματα ἐπιβιώσεως ὡς ἔθνος.
Αὐτοί, γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους, ἐπίσης θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ παλέψουν μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν, ποὺ εἶναι διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χρειαζόμεθα ἐμεῖς.

Ἐὰν ἐν τελῶς ψύχραιμα παρατηρήσουμε τὰ γεγονότα, καθὼς φυσικὰ καὶ τὶς πληροφορίες ποὺ διαῤῥέουν, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὸ τέλος, αὐτοῦ τοῦ καθεστῶτος (μὲ ὅ,τι συνεπάγεται) εἶναι κοντά, ἂν καὶ παραμονεύουν πανέτοιμοι οἱ ἀντικαταστάτες του.
Ἕνα καθεστὼς ποὺ προτιμᾶ νὰ μᾶς καταδιώκῃ ὅταν ζητᾶμε (αὐτονοήτως) ἐνημέρωσιν γιὰ τὰ στοιχειώδη, τὴν προστασία μας καὶ τὴν (μερικῶς) ἀνταποδοτικότητα τῶν φοροεπιδρομῶν του.

Παραλλήλως τὰ ἐθνικά μας θέματα, ποὺ πλέον θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν ὅλους σοβαρότατα συντόμως, μᾶς κτυποῦν τὴν πόρτα καὶ μᾶς κινητοποιοῦν σταδιακῶς, γιὰ νὰ ἀντιδράσουμε ἀναλόγως τῶν ἐπὶ τόπου γεγονότων, ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε τρόπο.
Οἱ πολιτοφυλακὲς ξεκίνησαν νὰ περιφρουροῦν καὶ διαρκῶς ἐπανδρώνονται μὲ νέους, σαφῶς περισσότερο συνειδητοποιημένους, ἀπὸ ὅ,τι πρὸ μερικῶν ἐτῶν. «Νέους», κάθε ἡλικίας, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι ἀπαραίτητα προετοιμασμένοι γιὰ συνδυαστικὲς ἐπιθέσεις, σὲ πολλὰ ἐπίπεδα.
Κάτι ποὺ ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ ἐπανεξετάσουν καὶ φυσικὰ νὰ ἀναπροσαρμόσουν ἀναλόγως ἄμεσα.

Συνεπῶς ἡ ὥρα φθάνει.
Ποιά ὥρα;
Ἠ ὥρα ἐκείνη ποὺ ὅλες μας οἱ αἰσθήσεις, μαζὺ μὲ κάθε μας ὅπλο, πρέπει νὰ εἶναι σὲ ἀπόλυτο ἑτοιμότητα.
Τὸ πῶς θὰ ἐξελιχθῆ τὸ φαινόμενον, θὰ ἐξαρτηθῆ ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες, μὰ κυρίως ἀπὸ ἐμᾶς, ἂν καί, σὲ μεγάλο τμῆμα του ὁ πληθυσμός μας, ἔχει ἀφοπλισθεῖ.
Ταὐτοχρόνως ὅμως, ἂν καὶ αὐτὸ εἶναι, γιὰ τὴν ὥρα, δευτερεῦον, μᾶς «κρούει τὴν θύρα» ἡ πιθανότης τῶν ἐπιδημιῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς διαρκοῦς πείνας.
Σὲ περιπτώσεις ἐκτάκτου ἀνάγκης, ὅταν κάποιος πρέπῃ νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν οἰκογένειά του, ἀφήνει σὲ δευτέρα Μοίρα τὰ τρόφιμα καὶ τὸ νερό, ποὺ πιθανὸν κάπου νὰ ἀποθήκευσε.
Συνεπῶς, ἐφ΄ ὅσον γιὰ τέτοιες περιπτώσεις, ἐκτάκτου ἀνάγκης, καλούμεθα νὰ προετοιμασθοῦμε, καλὸ εἶναι νὰ ἐπανεξετάσουμε ἐκ νέου τὰ πιθανὰ σχέδια δράσεώς μας καὶ νὰ ἔχουμε ἀσφαλῆ καταφύγια, πανέτοιμα, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους μας, ὅπου θὰ μποροῦμε νὰ ἀποθηκεύσουμε κάποια τρόφιμα καὶ νερό, μὰ κυρίως νὰ τοὺς προστατεύουμε.
Μόνον ὅμως σὲ ἀπολύτως ἀσφαλῆ μέρη, ὅπου θὰ μποροῦν κάποιοι, ἀπὸ κοινοῦ, νὰ δράσουν καὶ νὰ ἀντιδράσουν.


Γιατί σᾶς τά γράφω αὐτά σήμερα;
Γιατὶ κάτι ὅλοι μας …«ὀσμιζόμεθα» κι αὐτὸ τὸ κάτι δὲν εἶναι πλέον κρυφό.
Ξεχάσαμε καὶ τὶς ντροπές μας καὶ τὶς ἀναστολές μας καὶ τὰ συζητᾶμε ὄλα ἀνοικτά.
Καιρὸς λοιπὸν νὰ προετοιμασθοῦμε σὲ ἀκόμη ἔνα ἐπίπεδον: αὐτό, τῆς ἀσφαλοῦς διαφυγῆς μας, συντεταγμένως καὶ στοχευμένως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου