Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΧΡΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
"Υπὸ δ᾽ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι
χρύσειαι ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυῖαι.
τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ
καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν"""Και υπηρέτριες εβάσταζαν τον άνακτα, χρυσές, ομοιάζουσες με ζώντες νεάνιδες.Και εντός τους υπάρχουν νους και φρένες και αυδή και σθένος και μαθαίνουν έργα από τους αθανάτους Θεούς" (Όμηρου Ιλιάς, Σ.417-420)Οι χρυσές νέανιδες του Ηφαίστου μας θυμίζουν ρομπότ, είναι όμως εις την πραγματικότητα πολύ ανώτερες από ότι, δύναται να φανταστεί η χθόνια ρομποτική επιστήμη.

Διότι, οι "χρυσές νεάνιδες" του Ηφαίστου έχουν νου, δηλαδή το ανώτερο, Θεϊκό και λογικό μέρος της ψυχής, καθώς και φρένες, δηλαδή το θυμοειδές τμήμα της ψυχής που εδράζεται εις τα περί το στήθος μέρη και σχετίζεται με τα συναισθήματα (φρήν=μυς μεταξύ του θώρακος και της κοιλίας και φρένες=τα περί το στήθος μέρη).
Δηλαδή, οι "χρυσές νεάνιδες" είναι έμψυχες, με νού και συναισθήματα, όχι με οργανικό, αλλά με μεταλλικό σώμα.

Ο χρυσός βεβαίως από τον οποίο είναι κατασκευασμένες οι υπηρέτριες του Ηφαίστου δεν είναι ο απλός χρυσός (αφού δεν κατασκευάζονται από αυτόν μηχανές) αλλά ένα υπερεξελιγμένο μεταλλικό κράμα (όπως προκύπτει από το πρώτο γράμμα Χ, που δηλώνει την μικτή φύση) με ιδιότητες του χρυσού εξελιγμένες εις τον μέγιστο βαθμό: λαμπρότητα και αφθαρσία (αφού, ο χρυσός δεν οξειδώνεται).

Και μάλιστα οι άφθαρτες και έμψυχες χρυσές νεάνιδες του Ηφαίστου έχουν και αυδή=φωνή, σθένος και την ικανότητα να μαθαίνουν από τους Θεούς.

Το ότι, οι "χρυσές νέες" είναι έμψυχες και όχι απλά αυτόματα όντα, αποδεικνύεται και εξ αντιδιαστολής με τους στίχους 370-376 της ραψωδίας Σ, όπου ο Όμηρος αναφέρει τους είκοσι τρίποδες που υπηρετούν τους Θεούς, τους οποίους αποκαλεί απλώς αυτομάτους και όχι με νου και φρένες, όπως τις υπηρέτριες του Ηφαίστου.
Οι τρίποδες είναι δηλαδή απλά ρομποτικά κατασκευάσματα, αυτόματα και όχι έμψυχα.
Την δυνατότητα βεβαίως να εμψυχώνουν μεταλλικά όντα έχουν μόνο οι Ολύμπιοι Θεοί, μεταξύ δέ αυτών και ο υπέρτατος τεχνίτης Ήφασιτος.
Ούτως οι Ολύμπιοι δύνανται να δημιουργήσουν απειράριθμα έμψυχα μεταλλικά όντα, για διάφορες χρήσεις όπως υπηρέτες ή πολεμιστές.Μήπως οι επερχόμενοι (και υλικώς πλέον) Ολύμπιοι, αποστείλουν εις τον πλανήτη μας εκατομμύρια χρυσών μεταλλικών πολεμιστών;
Πάντως αν θέλει κάποιος να έχη μία απλή οπτική ένδειξη για έμψυχα μεταλλικά όντα ας παρακολουθήσει την ταινία "ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΕΡΣ" εις την οποία απεικόνίζονται έμψυχα ρομπότ, με συναιοσθήματα, καθώς και¨"ο κύβος" που έχει την δυνατότητα ζωοποιή τους κόσμους, καθώς και να εμψυχώνη μεταλλικά όντα

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου