Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

TATTVAS - Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ


ΤΑΤΒΑΣ - ΟΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ
Μια από τις σημαντικότερες έννοιες στη μελέτη του Εσωτερισμού, για να μπορέσει κανείς να καταλάβει σε βάθος την εσωτερική λειτουργία της Φύσης, είναι αυτή των Τάτβας. 
   ''Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια βασική εισαγωγή και να σας ανοίξουμε την πόρτα της εσωτερικής αναζήτησης σας προς την επιτυχία δίδοντας σας στοιχεία που έχουμε διασταυρώσει από διάφορες φιλοσοφικές σχολές εσωτερισμού, και απλές ασκήσεις πρακτικής που θα σας εισάγουν σε αυτή την πόρτα. 
Η μελέτη αυτή αξίζει προκειμένου να πετύχουμε στην ζωή. Αποκτήστε χρήματα και χρησιμοποιήστε τα για το καλό της ανθρωπότητας βοηθώντας συνανθρώπους.''   
Η λέξη Τάτβας είναι σανσκριτική λέξη που η έννοιά της εκφράζει τις μορφές και ιδιότητες με τις οποίες εκδηλώνονται τα Κοσμικά Πεδία Ενέργειας.Αποτελείται από δύο λέξεις, το "Τατ" (που σημαίνει "αυτό") και το "Τβαμ" (που σημαίνει "εσύ").
Τάτβα βασικά σημαίνει «πραγματική ύπαρξη» και γενικά μεταφράζεται ως «ποιότητα». Επιπλέον, το "Τατ" αντιπροσωπεύει την κεφαλή του Θεού και το "Τβαμ" το άτομο, δίνοντας έτσι στη λέξη το νόημα (που ταιριάζει ιδιαίτερα με την Ερμητική φιλοσοφία) "Εκείνο (δηλαδή το σύμπαν) είσαι εσύ".

Η Σχολή Χάθα Γιόγκα της Τατβικής φιλοσοφίας συνδέει την ενέργεια που βρίσκεται στην αναπνοή (Πράνα) με τον κύκλο των πέντε Τάτβα.
 Στο όγδοο κεφάλαιο του "Σιβαγκάμα" γράφεται σε αυτό το έργο πως "Ο κόσμος προήλθε από τα Τάτβα. Κινείται μέσω των Τάτβα. Εξαφανίζεται στα Τάτβα. Με τα Τάτβα γίνεται γνωστή η φύση του κόσμου". 
Τα Τάτβα είναι οι πέντε τροποποιήσεις της μεγάλης αναπνοής, Πράνα, που περιγράφεται ως αρχή ζωής του κόσμου (μακρόκοσμος) και του ατόμου (μικρόκοσμος).

Τα Τάτβας είναι μορφές δόνησης που αποτελούν την αρχιτεκτονική δομή της Φύσης σε όλες τις εκδηλώσεις της. 
Αυτές οι εκδηλώσεις είναι πέντε και συνδέονται με τα πέντε Στοιχεία του παραδοσιακού Εσωτερισμού: Γη, Νερό, Αέρας, Φωτιά και Αιθέρας. 
Οι δονητικές αρχές αυτών των στοιχείων είναι τα Τάτβας, που στην απόκρυφη ανατολική παράδοση ονομάζονται αντίστοιχα: Πρίτβι, Άπας, Βαγιού, Τέγιας και Ακάσα. 
Υπάρχουν και δύο κρυφά Τάττβας για τους μυημένους που ονομάζονται Άντι και Σαμάντι τα οποία δονούνται κατά την Αυγή και είναι εξαιρετικά για εσωτερικό διαλογισμό (η Έκσταση ή Σαμαντι επιτυγχάνονται μέσω αυτών)
Συμβολικά αλλά και λειτουργικά, αυτά τα Στοιχεία ρυθμίζουν κάθε εκδήλωση της Φύσης, στα πέντε διάφορα πεδία της, όπως το Φυσικό, το Ζωτικό, το Συναισθηματικό, το Νοητικό και το Πνευματικό αντίστοιχα.


Τατβικός οραματισμός

Η χρήση τους μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ικανότητας της αστρικής διόρασης. Θεωρείται μία από τους ευκολότερες, γρήγορες και αποτελεσματικότερες μεθόδους άσκησης και ενίσχυσης του διορατικού μηχανισμού.
Μέσω της χρήσης του οραματισμού των Τάτβα μπορεί να κερδίσει κανείς σημαντική αντίληψη της δομής του αστρικού, καθώς και των μηχανισμών που παραμένουν κρυμμένοι από τη φυσική πραγματικότητα. Καμία ευκαιρία δεν πρέπει να αγνοηθεί για να μαθαίνει και να ερευνά κανείς τα διαφορετικά περιβάλλοντα.

Έχει σημασία, λοιπόν, να επαναλάβουμε εδώ τον χρονικό κύκλο διέλευσης της επίδρασης ενός Τάττβα, τα χρώματα και τα σχήματα με τα οποία απεικονίζονται.

To Τάττβα θα σας δώσει την απόλυτη εμπειρία για την κατανόηση των αναγκών σας και την επίτευξη των στόχων σας. Θα σας φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία. Όταν σκεπτόμαστε για τα Τάττβα, η επίδραση των διαφόρων στοιχείων ανοίγει τις πόρτες του μυαλού και κάνει τους στόχους σας σαφείς.Οι "αστρικές" μορφές των Τάττβα και τα ισοδύναμά τους με δυτικούς όρους:
Αυτό δίνει συνολικά 25 Τάτβα:
Δεδομένης της γνώσης της χρωματικής τους απόδοσης σπάνια μπορεί να κάνει λάθος εκείνος που ασχολείται με την αναγνώριση της επίδρασής του στο φυσικό περιβάλλον.

                                      

Τα υπο-Τάτβα 
απεικονίζονται με την τοποθέτηση ενός μικρότερου Τατβικού σύμβολου μέσα σε ένα μεγαλύτερο κύριο Τατβικό σύμβολο. 

 • Πνεύμα του πνεύματος, αέρας του πνεύματος, φωτιά του πνεύματος, νερό του πνεύματος, γη του πνεύματος. 
 • Αέρας του αέρα, φωτιά του αέρα, νερό του αέρα, γη του αέρα, πνεύμα του αέρα. Φωτιά της φωτιάς, νερό της φωτιάς, γη της φωτιάς, πνεύμα της φωτιάς, αέρας της φωτιάς. 
 • Νερό του νερού, γη του νερού, πνεύμα του νερού, αέρας του νερού, φωτιά του νερού και 
 • Γη της γης, πνεύμα της γης, αέρας της γης, φωτιά της γης, νερό της γης. 
Το πώς εκδηλώνονται τα Τατβικά στοιχεία είναι μια σύνθετη διαδικασία, που θα περιγραφεί συνοπτικά παρακάτω. 


Από τον ήλιο, κυλά διαρκώς το ρεύμα του "ηλιακού άνεμου". Είναι μερικώς ηλεκτρομαγνητικό νιτρώδες αέριο, είναι πολύ λεπτό και μη φυσικό ως προς την ουσία του. Είναι το Πράνα (ζωικός αιθέρας) των ανατολικών μυστηρίων. 

Το γήινο μαγνητικό πεδίο συλλαμβάνει αυτό τον άυλο αιθέρα καθώς περνά από τον πλανήτη μας. Αυτή η ανεκδήλωτη ουσία κυκλοφορεί γύρω από τον πλανήτη σε μία σειρά πενταπλών κυμάτων, καθένα από από τα οποία περιλαμβάνει πέντε υπο-κύματα, αν μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι. (υπο-τάττβα)

Οι Γνωστικοί

Ο Samael Aun Weor* στο ''INTRODUCCION A LA GNOSIS '' αναφέρει πως:

 ''μαθαίνοντας τη χρήση των Τάττβας μπορεί κανείς να επιλύσει ευνοϊκά όλα τα ζητήματα στη ζωή. Είναι ένα επιστημονικό σύστημα που δεν αποτυγχάνει. Πρέπει να επωφεληθούμε από τις ευνοϊκές συνθήκες για να καταφέρουμε την αποκρυστάλλωση όλων των σχεδίων μας.
Το Πνεύμα πρέπει να κυριαρχήσει της Ύλης. Όταν το πνεύμα κυριαρχεί της ύλης το αποτέλεσμα είναι Φως, δόξα, πλήρης επιτυχία οικονομική, κοινωνική πνευματική.''


Πρέπει να γνωρίζουμε την ακριβή ώρα της ανατολής, οι ροές των Τάττβα ξεκινούν κατά την ανατολή και ρέουν από το πνεύμα στον αέρα, στη φωτιά, στο στο νερό και καταλήγουν στη γη.

Κάθε υπο-τάττβα δονείται τέσσερα λεπτά και 48 δευτερόλεπτα για να διέλθει από ένα δεδομένο σημείο, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζονται 24 λεπτά για κάθε κύριο Τάττβα. Κατά συνέπεια χρειάζονται συνολικά δύο ώρες για τη διέλευση μιας αρχική ροής και των πέντε Τάτβα, το γήινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και οι γραμμές Λέι αναζωογονούνται από αυτά τα ρεύματα.

Μια σημαντική διαφορά στην διδασκαλία των Γνωστικών είναι στην σειρά των Τάττβας, το πρώτο Τάττβα που δονείται λένε είναι το Ακάσα, ακολουθεί το Βάγιου, το Τέχας, το Πρίτβι, και το Άπας. Δύο ώρες αργότερα το Ακάσα δονείται και πάλι και η διαδοχή επαναλαμβάνεται με την ίδια σειρά μέρα νύχτα.

Άκασα ή ΑκάςH 'Ακασα είναι «το σημαντικότερο» Τάτβα. Η 'Ακασα είναι αυτό που η δυτική παράδοση αποκαλεί πνεύμα, ή πεμπτουσία, και όπως τα τέσσερα στοιχεία προέρχονται από το πνεύμα, «από την 'Ακασα έρχεται κάθε μορφή, και στην 'Ακασα ζει κάθε μορφή».

Αντιπροσωπεύει τη μήτρα της συμπαντικής μητέρας. Απεικονίζεται από μερικούς ως μαύρη ή λουλακί κύστη, στο σχήμα του αμύγδαλου. 
   


Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες συναντάμε τελευταίο το Πρίτβι και όχι το Άπας και αν σκεφτούμε πως είναι το Τάττβα της επιτυχίας κατανοούμε πως η διαφορά είναι σημαντική. Ευχόμαστε με τις ασκήσεις να ξεκαθαρίσει η διαφορά αυτή και να δούμε ποια πραγματικά σχολή μας δίνει την σωστή κατεύθυνση προς την ευημερία. 
Ιδιότητες των Τάττβας 

Το Τάττβα 'Ακασα, όταν χρησιμοποιείται ως "πύλη" μαντείας, θεωρητικά επιτρέπει την ανίχνευση πληροφοριών σε αυτό που οι Θεοσοφιστές αποκαλούν Ακασικά αρχεία.

* ''Είναι καλό αποκλειστικά για διαλογισμό. Σας συμβουλεύουμε να προσέχετε πολύ σε αυτές τις ώρες. Αποφύγετε τα επιχειρηματικά ή ερωτικά ραντεβού σε αυτές τις ώρες επειδή αναπόφευκτα θα αποτύχουν. Αυτό το Τάττβα μας προκαλεί να κάνουμε πολλά σοβαρά λάθη. Εάν εργαστείτε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρέπει να προσέχετε πολύ (οι καλλιτέχνες πρέπει να αποφεύγουν να εργάζονται στο Ακάς). Ότι ξεκινάει στο Ακάς θα αποτύχει.

Το Ακάς είναι το Τάττβα του θανάτου.''


Βάγιου

Το Βάγιου είναι ο απτός αιθέρας (αφή). Συνδέεται με το στοιχείο του αέρα στη δυτική παράδοση. Απεικονίζεται με έναν μπλε κύκλο.
                                               

* ''Ότι έχει να κάνει με την ταχύτητα και την κίνηση αντιστοιχεί στο Βάγιου, την αρχή του αέρα. 
Άνεμοι, αέρας, εναέρια πλοήγηση, κλπ. σχετίζονται με το Βάγιου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι άνθρωποι απολαμβάνουν να μιλούν άσχημα για τους συνανθρώπους τους, να λένε ψέματα, να κλέβουν, κλπ.
Συνήθως, τα αεροπορικά δυστυχήματα συμβαίνουν σε αυτήν την περίοδο. Οι αυτοκτονίες παρακινούνται από αυτό το Τάττβα. 
Σας συνιστούμε να μην παντρευτείτε σε αυτήν την περίοδο επειδή ο γάμος σας θα είναι σύντομος. 
Όλων των ειδών οι απλές και γρήγορες δουλειές είναι πολύ καλές στο Βάγιου, αλλά σύνδετες και μακροπρόθεσμες δουλειές καταλήγουν σε αποτυχία. 
Είναι καλό να διεξάγουμε τις διανοητικές μας εργασίες σε αυτήν την περίοδο. Οι μεγάλοι γιόγκι χειρίζονται νοητικά αυτό το Τάττβα και το χρησιμοποιούν με ευφυΐα όταν θέλουν να αιωρηθούν στον αέρα.

Τέγιας ή Τέχας

Το Τέγιας είναι ο φωτεινός αιθέρας (όραση/φως/χρώμα). Συνδέεται με το στοιχείο της φωτιάς στη δυτική παράδοση. Αντιπροσωπεύεται από ένα κόκκινο ισόπλευρο τρίγωνο. 
Η φωτιά του Τέγιας αποδίδεται ως 'Αγκνι, και είναι η βεντική θυσιαστική φωτιά και το εσωτερικό πυρ της Κουνταλίνι Γιόγκα.. 

                                                   

* ''Το Τέχας είναι θερμό επειδή είναι η αιθερική αρχή της φωτιάς. Κατά την περίοδο στην οποία είναι ενεργό το Τέχας αισθανόμαστε περισσότερη ζέστη. Μπορείτε να κάνετε μπάνιο σε κρύο νερό στο Τέχας και ποτέ δε θα κρυολογήσετε.

Ποτέ μη λογομαχήσετε με κανέναν στο Τέχας επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το χρόνο του Τέχας για να εργάζεστε έντονα.

Μην παντρευτείτε κατά τη διάρκεια του Τέχας επειδή θα έχετε συνεχής τσακωμούς με το/τη σύντροφό σας. Οι πιο τρομερές εκρήξεις και ατυχήματα συμβαίνουν στην περίοδο του Τάττβα Τέχας.''

'Απας
Το 'Απας γευστικός αιθέρας (γεύση). Συνδέεται με το στοιχείο του ύδατος στη δυτική παράδοση. Απεικονίζεται στη θιβετιανική εκδοχή ως πορφυρό ημικύκλιο ή σαν λευκή ή ασημένια ημισέληνο, με τις δύο αιχμές στραμμένες προς τα επάνω
                                                       
* '' Το Άπας είναι η αρχή του νερού και είναι το αντίθετο του Τέχας (φωτιά). Αυτό το Τάττβα είναι θαυμάσιο για την αγορά εμπορευμάτων. 
Είναι θαυμάσιο για δουλειές και θα μπορέσετε να βγάλετε πολλά χρήματα εάν ξέρετε πως να ωφελείστε από αυτό το Τάττβα. 
Να αγοράζετε λαχεία στο Άπας.
Τα ταξίδια από θάλασσα είναι καλά στο Άπας. Οι βροχές που ξεκινούν στο Άπας τείνουν να κρατούν πολύ και να είναι δυνατές. 
Το Τάττβα Άπας λειτουργεί συγκεντρώνοντας και έλκοντας. 


Πρίθιβι ή Πρίτβι
Το Πρίθιβι είναι ο ευώδης αιθέρας (μυρωδιά). Συνδέεται με το στοιχείο της γης στη δυτική παράδοση και απεικονίζεται με ένα κίτρινο τετράγωνο. 

                                                     

* ''Αυτό είναι το Τάττβα της επιτυχίας στη ζωή. Εάν θέλετε να πετύχετε στις δουλειές, να τις κάνετε στο Πρίτβι. 

Εάν θέλετε να έχετε καλή υγεία, να τρώτε και να πίνετε στο Πρίτβι. 
Οι γάμοι που γίνονται στο Πρίτβι είναι ευτυχισμένοι σε όλη τη ζωή. 
Κάθε συγκέντρωση, διάλεξη, δουλειά ή ραντεβού που γίνεται στο Πρίτβι θα έχει πλήρη επιτυχία. 
Το Πρίτβι είναι αγάπη, ευσπλαχνία, καλοσύνη.''

Πρακτική άσκηση


Η διαδικασία της διορατικής εκπαίδευσης ξεκινά με μια άνετη αλλά σταθερή παρατήρηση του Τατβικού συμβόλου έως ότου αφομοιωθεί λεπτομερειακά από τη συνείδηση. 
Σε μια δεδομένη στιγμή, διαφορετική για τον καθένα, το περίγραμμα του Τατβικού συμβόλου θα εμφανιστεί φωτεινό, καθώς η λάμψη ή το χρώμα θα εμφανιστεί στον αμφιβληστροειδή. Αυτό το συμπληρωματικό χρώμα θεωρείται το αστρικό αντίστοιχο του πραγματικού χρώματος. 
Διαλογιζόμενος στο επιλεγμένο Τάτβα, θα πρέπει κανείς να αισθάνεται επίσης τις ιδιότητες του σχετικού στοιχείου, αφήνοντας την συνείδηση να γεμίσει με τις κατάλληλες αισθήσεις. Για παράδειγμα με το Τάτβα Βάγιου, θα μπορούσε κανείς να βιώσει ένα απαλό φύσημα αέρα γύρω του και μέσα του και να συγκεντρωθεί στο πως νίωθει τούτη την αύρα, πώς ηχεί, πώς μυρίζει και τι είδους γεύση έχει. 

Μόλις αφομοιωθεί εντελώς το Τάτβα, η κάρτα παραμερίζεται και τα μάτια κλείνουν. Το Τάτβικό σύμβολο πρέπει να εμφανιστεί στο λαμπερό, αιθερικό χρώμα του. Αυτό το σύμβολο χρησιμεύει ως πύλη μέσω της οποίας μπορεί κανείς να ταξιδέψει στους εσωτερικούς κόσμους. Μόλις βρεθεί από την άλλη πλευρά, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να προσαρμοστεί η συνείδηση στο νέο περιβάλλον, και να καταγράψει τα στοιχεία που το απαρτίζουν. 

Μπορείτε να επικαλεστείτε έναν Άγγελο οδηγό, την ψυχή ή Ανώτερο Εαυτό στην προκειμένη περίπτωση, να σας συνοδέψει στην εξερεύνηση του περιβάλλοντος και να σας ερμηνεύσει κάποιες πτυχές του.

* '' Καθίστε σε ένα τραπέζι προς την Ανατολή, με τους αγκώνες σας στο τραπέζι και κάνετε τα εξής:
 • Κλείστε τα μάτια και πάρτε τρεις βαθιές, αργές αναπνοές. 
 • Χαλαρώστε όλο το σώμα, προκειμένου να αρθούν η ένταση και το άγχος.     *(μια απλή μέθοδος χαλάρωσης που μας δίνουν οι Γνωστικοί θα βρείτε στο τέλος του άρθρου)
      
 • Βάλτε τους αντίχειρες των χεριών σας στα αυτιά σας. 
 • Κλείστε τα μάτια σας με τους δείκτες, κλείστε τα ρουθούνια σας με τα μεσαία δάχτυλα, 
 • Και σφραγίστε τα χείλη σας με τους παράμεσους και τα μικρά δάχτυλα. 

**

 1. Εισπνεύσετε αργά μετρώντας μέχρι το είκοσι. 
 2. Εκπνεύστε αργά μετρώντας μέχρι το είκοσι. Είναι απαραίτητο να βγάλετε τα μεσαία δάχτυλα για να εισπνεύσετε και να εκπνεύσετε. 
 3. Όσο όμως κρατάτε την αναπνοή σας, τα μεσαία δάχτυλα θα πρέπει να κρατούν ερμητικά κλειστά τα ρουθούνια σας.
 4. Πρέπει να προσπαθήσετε να δείτε τα Τάττβας με το Τρίτο Μάτι όσο κρατάτε την αναπνοή. Το Τρίτο Μάτι βρίσκεται ανάμεσα στα δύο φρύδια. 
 5. Στην αρχή δε θα βλέπετε τίποτα, όμως μετά από μερικό καιρό θα μπορείτε να τα δείτε και να τα αναγνωρίσετε από τα χρώματά τους. 
 • Το Ακάς είναι μαύρο και ο πλανήτης του είναι ο Κρόνος. 
 • Το Βάγιου είναι πράσινο-μπλε και ο Ερμής είναι ο πλανήτης του. 
 • Το Τέχας είναι κόκκινο σαν τη φωτιά και ο πλανήτης του είναι ο Άρης. 
 • Το Πρίτβι είναι χρυσό-κίτρινο και ο πλανήτης του είναι ο Ήλιος, επίσης επηρεάζεται από το Δία. 
 • Το Άπας είναι λευκό και η Αφροδίτη και η Σελήνη είναι οι πλανήτες του.
Σχετικά με το Τάττβα και με την ακριβή ώρα ανατολής του Ήλιου κυκλοφορούν αρκετές εφαρμογές για PC ή Android που εντοπίζουν την θέση μας και μας υπολογίζουν τα Τάττβας και τα υπο-τάττβας ανά 24λεπτά 

        
 Android Tattva Time                  Tattva Tide Calc             για Windows 10

Απλά και εδώ όπως βλέπετε το γνωστό πρόβλημα με την σειρά του Πρίτβι η μία το έχει τελευταίο ενώ η άλλη προτελευταίο. 

*Μια απλή μέθοδο χαλάρωσης που μας δίνει ο Samael Aun Weor στην ''Εισαγωγή στην Γνώση'' είναι η εξής:

*Κάθεστε αναπαυτικά σε μια αναπαυτική καρέκλα ή ξαπλωμένοι στην στάση του νεκρού. Φανταστείτε πως τα πόδια σας είναι λεπτοφυή, πως μία ομάδα νάνων αποδρά από μέσα τους. Φανταστείτε πως οι γάμπες σας είναι γεμάτες μικρούς, παιχνιδιάρικους νάνους οι οποίοι φεύγουν ένας-ένας και πως καθώς φεύγουν, οι μύες γίνονται εύκαμπτοι και ελαστικοί. Συνεχίστε με τα γόνατα, κάνοντας την ίδια άσκηση. Συνεχίστε διαδοχικά με τους μύες των μηρών, των σεξουαλικών οργάνων, της κοιλιάς, της καρδιάς, του λαιμού, του προσώπου και του κεφαλιού, φανταζόμενοι πως αυτοί οι μικροί νάνοι φεύγουν από κάθε ένα από αυτά τα μέρη του σώματος αφήνοντας τους μύες εντελώς χαλαρούς. D.M για το ΕΡΕΥΝΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

Πηγές:
Πηγές:
**Εναλλακτικά μετά την χαλάρωση και αφού κλείσετε αυτιά, μάτια, μύτη, χείλη πάρτε μια βαθιά αναπνοή και αφήστε τον αέρα αργά από τη μύτη, έτσι ώστε ένας ήχος παρόμοιος με το βουητό των μελισσών να βγαίνει. Το βουητό πρέπει να έρχεται από το λαιμό σας, και να βγαίνει από τα μερικώς μπλοκάρει τα ρουθούνια σας. Εισπνεύσετε και εκπνεύστε και φανταστείτε ότι η θεία ενέργεια εισέρχεται στο σώμα. Επαναλάβετε αυτό για περίπου 15 λεπτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου