Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΖ ΚΕΦ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ; ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ! lΈπειτα από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν στο άρθρο «ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 7ος ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ; ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ» θα είναι πλέον ευκολότερο σε κάποιον να αποκωδικοποιήσει το ΙΖ κεφάλαιο της Αποκάλυψης

§1 Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας, και ελάλησε μετ' εμού, λέγων μοι· Ελθέ, θέλω σοι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλώνΗ πόρνη η μεγάλη η καθημένη επί των πολλών υδάτων, θαλασσών, ωκεανών και λιμνών, είναι ολόκληρος ο πλανήτης Γη, όπου τα 2/3 του είναι νερό.
Σε πολλά αρχαία και ιερά κείμενα, «γη» χαρακτηρίζεται η αιτία της ύλης.

§2 μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γην εκ του οίνου της πορνείας αυτής.

…Όλοι, μηδέ ενός εξαιρουμένου…


§3 Και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. 
Και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίον κόκκινον, γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα.
Για αρχή επισυνάπτω ένα πολύ διευκρινιστικό στοιχείο το οποίο συνάγεται μέσα απο την επισταμένη έρευνα της Ε. Μπλαβάτσκυ (Μυστική Δοξασία Τόμο IV) που καταλήγει:
«Η πτώση ήταν το αποτέλεσμα της γνώσης του ανθρώπου, γιατί "τα μάτια του ανοίχτηκαν". 
Πράγματι διδάχθηκε την κρυμμένη γνώση (τη δόλια σοφία) από τον "Πεπτωκότα Άγγελο", γιατί αυτός από εκείνη τη μέρα είχε γίνει το Μάνας, ο Νους και η Αυτο-συνείδησή του. …
Και τώρα είναι αποδεδειγμένο ότι ο Σατανάς ή ο Κόκκινος Πύρινος Δράκοντας, ο Κύριος του Φωσφόρου και ο Λούσιφερ ή ο "Εωσφόρος" βρίσκεται μέσα μας».

Και σε άλλο σημείο στον IΙ τόμο της Μυστικής Δοξασίας επιβεβαιώνει:


«Μπορεί κανείς να βεβαιωθεί για το ποιος είναι ο μεγάλος ‘Εξαπατητής’ αν ψάξει γι’ αυτόν με ανοιχτά μάτια και απροκατάληπτο νου σε όλες τις Αρχαίες Κοσμογονίες και Γραφές. 
Είναι ο ανθρωπομορφοποιημένος Δημιουργός, ο Πλάστης του Ουρανού και της Γης, όταν αποχωρίστηκε από τα συλλογικά Πλήθη των συντρόφων του».

Επίσης στο ίδιο έργο (τομος ΙΙ) διευκρινίζει ως προς τους ...δράκους.

«Οι δράκοντες και οι όφεις της αρχαιότητας έχουν όλοι επτά κεφάλια.
…Από την αρχαιότατη εποχή στη Αίγυπτο, η θεά της Μεγάλης Άρκτου και μητέρα του Χρόνου ήταν η Ζώσα Λέξη και ο Σεμπεκ-Κρόνος, του οποίου το αρχέτυπο ήταν ο Κροκόδειλος-Δράκοντας ή προ-πλανητική μορφή του Κρόνου, ονομαζόταν γιος και σύζυγος της. Αυτός ήταν η Λέξη-Λόγος της.
… Ένας πλήρως Μυημένος ονομαζόταν Δράκοντας, Όφις, Νάγκα.
…Ο επτακέφαλος ή επταδικός Δράκοντας-Λόγος με το πέρασμα του χρόνου χωρίστηκε θα λέγαμε, σε τέσσερα επτανομικά μέρη ή είκοσι οκτώ τμήματα. …

Και αυτός είναι ο Αληθινός και Τέλειος Όφις είναι ο επτακέφαλος Θεός (ο εκπεσών δημιουργός της ύλης, Ιαλδαβαώθ).

…Το επτακέφαλο φίδι είχε περισσότερες από μια σημασίες στις Απόκρυφες διδασκαλίες. 
Είναι ο επτακέφαλος Δράκος, κάθε κεφάλι του οποίου είναι ένα αστέρι της Μικρής Άρκτου αλλά επίσης και κυρίως ο Όφις του Σκότους, του οποίου τα επτά κεφάλια είναι οι επτά Λόγοι, οι αντανακλάσεις του ενός και πρώτου εκδηλωμένου Φωτός του συμπαντικού Λόγου».

Και προς επιβεβαίωση του παραπάνω ένα άλλο κομμάτι της Αποκάλυψης διευκρινίζει:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΒ §3. «Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού,δράκων μέγας κόκκινος (ο Εωσφόρος), έχων κεφαλάς επτά(οι επτά Ελωχίμ του) και κέρατα δέκα (δέκα κυβερνήτες του πλανήτη), και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά (οι επτά Τσοχάν). …
§ 9. Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην».
***

Αυτός λοιπόν είναι ο δημιουργός του υλικού κόσμου, (ο τρελός Ιαλδαβαώθ από το Απόκρυφο του Ιωάννη) όπου αφού έκλεψε Ιερά Αρχέτυπα από τους Ιερούς Χώρους, συνέλαβε όμηρο τον Ουράνιο Άνθρωπο και τον φυλάκισε ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ μέσα σ' ένα υλικό ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (δικής του κατασκευής) στην δική του υλική δημιουργία.
Και τώρα ο έβδομος Τσοχάν του, είναι εδώ, δημιουργεί ομάδες και εγκαθιστά τη βιολέ φλόγα της ανταυγής για να παρασύρει μαζί του στον όλεθρο ...«ακόμη και τους εκλεκτούς»
§4 Και η γυνή ήτο ενδεδυμένη πορφύραν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, 
έχουσα εν τη χειρί αυτής χρυσούν ποτήριον γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής


Οι θησαυροί της Γης δελεάζουν…

§5 και επί το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένον· 
Μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη, η μήτηρ των πορνών και των βδελυγμάτων της γης.
Βαβυλών: ο πλανήτης Γη
Γη: η αιτία της ύλης
§6 Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και ιδών αυτήν, εθαύμασα θαυμασμόν μέγαν.
…Και θαμπώθηκε ο Ιωάννης από τις ομορφιές της φύσης της Γης.

§7 Και μοι είπεν ο άγγελος. Διά τι εθαύμασας; εγώ θέλω σοι ειπεί το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τας επτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα. §8 Το θηρίον, το οποίον είδες, ήτο(κάποτε ήταν ορατό) και δεν είναι(σήμερα όμως δεν είναι πλέον ορατό), και μέλλει να αναβή εκ της αβύσσου(όμως πρόκειται να εμφανισθεί ξανά)και να υπάγη εις απώλειαν· 

και θέλουσι θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και ήναι. 

Οι μυθολογίες των λαών μιλάνε για τις επισκέψεις των «θεών» στους ανθρώπους.

 Οι θεοί ήτανκάποτε ορατοί.

 Έπειτα έπαψαν να εμφανίζονται και οι νεότεροι εκείνες τις παλιές μαρτυρίες, τις χαρακτήρισαν "φαντασίες".

Όμως το θηρίο πρόκειται να εμφανισθεί ξανά από τις κοίλες περιοχές της Αβύσσου/Σαμπάλα για να τον θαυμάσουν και να τον προσκυνήσουν όσοι δεν βρίσκονται γραμμένοι στο βιβλίο της Ζωής.


Και το θηρίο θα μασκαρευτεί ως Χριστός, Βούδδας, Μέγας δάσκαλος κλπ. «για να πλανήσει ακόμη και τους εκλεκτούς» (Ματθ ΚΔ:24) Όμως θα είναι απλά οΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ!§9 Εδώ είναι ο νούς ο έχων σοφίαν. Αι επτά κεφαλαί είναι επτά όρη, όπου η γυνή κάθηται επ' αυτών· Εδώ βρίσκεται ο γρίφος ο μεγάλος…


Οι επτά κεφαλές είναι τεράστιες πνευματικές δυνάμεις πάνω στις οποιες η γυναίκα/γη στηρίζεται/κάθεται. 


Αυτές είναι οι πνευματικές δυνάμεις που την υπο-στηρίζουν.
Οι παλαιότεροι, παρομοίαζαν τις ισχυρές πνευματικές δυνάμεις σαν όρη/βουνά:


Η Θιβετιανή βίβλος των νεκρών λέει:
«Τέκνο από καλή οικογένεια, αν και τα μεγαλύτερα σώματα αυτών των ήμερων και αγριωπών θεοτήτων είναι απέραντα σαν τον ουρανό, τα μεσαία σαν το όρος Meru και τα μικρότερα δεκαοκτώ φορές πιο μεγάλα από ένα συνηθισμένο ανθρώπινο σώμα, μη φοβηθείς».

 [PADMA SAMBHAVA "ΘΙΒΕΤΙΑΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ"]

§10 και είναι επτά βασιλείς· οι πέντε έπεσαν, και ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθεν έτι, και όταν έλθη, ολίγον πρέπει να μείνη.

Και ερχόμαστε στο σημείο που μας δείχνει ποιος είναι ο έβδομος πνευματικός ηγέτης/βασιλιάς αυτήν την χρονική περίοδο στον κόσμο μας.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που «ψάχνουν», γνωρίζουν πολύ καλά τον Τσοχάν της 7ης ακτίνος και της βιολέφλόγας, Άγιο Γερμανό.


Όταν ο Ιωάννης έγραφε την Αποκάλυψη, η βασιλεία των πέντε πνευματικών βασιλέων (Ελωχίμ και Τσοχάν) είχε παρέλθει.


 Ο έκτος ήταν ενεργός, και ο έβδομος δεν είχε ακόμη εμφανισθεί. 

Σήμερα όμως αυτός βρίσκεται ήδη ΕΔΩ, δηλώνει μέγας πνευματικός διδάσκαλος και καθοδηγεί ψυχές ―εν αγνοία τους― στον όλεθρο. 
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τον λατρεύουν χωρίς καν να υποψιάζονται για το ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ.

Έχοντας μπει ενεργά στην ζωή των ανθρώπων που ζητάνε την πνευματική τους λύτρωση, τους παραπλανά με την μάσκα της «θετικότητας». 


Ο κίνδυνος εντοπίζεται στο γεγονός ότι όλες αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις έρχονται σαν λύκοι με προβιά αρνιού. 
Πώς άλλωστε θα μπορούσαν να παρασύρουν!

 Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο άγιος Παΐσιος ―που ήταν ενορατικός― διηγείτο πως πολλές φορές την ώρα που προσευχόταν, βρίσκονταν γύρω του σκοτεινές δυνάμεις μεταμορφωμένες σε «αγγέλους» (οι άγγελοι της πενίας [ΑΠΟΚΡ. ΙΩΑΝΝΗ]) που έψαλαν μαζί του! 
Με πολύ δυσκολία ο άγιος τους αναγνώριζε.
§11 Και το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδοος, και είναι εκ των επτά, και υπάγει εις απώλειαν.


Και το θηρίο το οποίο κάποτε ήταν ορατό ―ως οι αρχαίοι  θεοί των λαών που αλώνιζαν τον κόσμο αλλά έπαψαν πια να «κυκλοφορούν― είναι ο όγδοος και είναι ένας από τους επτά. 

Αυτός ο όγδοος είναι ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ που στα πνευματικά πεδία ονομάζεται: LORD DIVINO όμως οι πιστοί του τον αποκαλούν Μαϊτρέγια. 
Και λέω τον αποκαλούν ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ και προετοιμάζει τις συνθήκες του πλανήτη ώστε να γίνουν τραγικές για να παρουσιασθεί τότε ΣΑΝ σωτήρας. 

Η οικονομική κατάρρευση όλων των κρατών, μαζί με την κλιματολογική διατάραξη της φύσης, θα συνθέσουν τις ιδανικές συνθήκες για να έρθει και να ενεργοποιήσει (θαύματα) "ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ" για να πλανήσει τους εύπιστους.

§12 Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου.
Όταν η Αποκάλυψη γραφόταν, αυτοί οι κυβερνήτες των ανθρώπων ακόμη δεν υπήρχαν. Σήμερα όμως που ο χρόνος ωρίμασε, αυτοί οι «βασιλείς» είναι παρόντες.
Με τις μεθόδους της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων, αυτοί οι ισχυροί κυβερνήτες συναποφασίζουν μαζί με το θηρίο το οποίο μόνο για λίγο καιρό ακόμη θα δρα αθέατο…
§13 Ούτοι έχουσι μίαν γνώμην και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών. Και στην επίσημη ιστοσελίδα του ο Μαϊτρέγια που δηλώνει Χριστός, απαντά μέσω του αντιπροσώπου του σε ερωτήσεις οπαδών και μη:
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΚΡΕΜ:
http://www.share-gr.org/02-02.htm


«Ερώτηση: Κάτω από ποιο πρίσμα θα δει ο κόσμος τον Ματρέϊγια;
 Με ποια ιδιότητα θα αναπτύξει δράση; Μήπως ο ίδιος και οι Δάσκαλοι θα δημιουργήσουν κάποιο νέο θεσμό ή οργάνωση;
Απάντηση: Μετά την Ημέρα της Αναγγελίας, ο κόσμος θα τον βλέπει ως την αιχμή του δόρατος για όλα τα προοδευτικά κινήματα αλλαγής που κοιτάζουν μπροστά. Τελικά, αυτό θα σημάνει την πλήρη αλλαγή όλων των θεσμών μας. 


Σύντομα μετά την Ημέρα της Αναγγελίας, ο Χριστός (ο αντίχριστος Ματρέϊγια) θα παρουσιάσει στον κόσμο δώδεκα Δασκάλους της Σοφίας, μερικοί από τους οποίους θ' αναλάβουν ορισμένες πολύ υψηλές θέσεις. 
Ένας ή δύο θ' αναλάβουν θέσεις επικεφαλής ορισμένων κυβερνήσεων, σε χώρες που παίζουν καίριο ρόλο στον κόσμο(και θέλουσι παραδώσει -οι βασιλείς της Γης- εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών). 
Ένας άλλος Δάσκαλος θ' αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής μιας νέας οργάνωσης, που θα ιδρυθεί από τα Ηνωμένα Έθνη για να εποπτεύει την εφαρμογή του προγράμματος ανακατανομής.
 Οι Δάσκαλοι θα λειτουργούν με τον πιο διεθνή τρόπο, χωρίς να σχηματίσουν κάποια νέα ομάδα ή χωριστή οργάνωση, αλλά θα είναι πρωτοπόροι μιας παγκόσμιας σκέψης και γνώμης και φυσικά, θ' αποτελούν το ερέθισμα για όλες τις ιδέες προς την αναδόμηση του κόσμου». 

Προσφέροντας σίγουρα ως δώρο, την ελεύθερη ενέργεια και προφανώς την θεραπεία του καρκίνου ...Φοβού τους Δαναούς καν δώρα φέροντες.

§14 Ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον, και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων, και όσοι είναι μετ' αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Αναμένεται ρήξη μεταξύ αυτών των σκοτεινών δυνάμεων και των ΘΕΣΕΩΝ του Αληθινού Ιησού.
Το αποτέλεσμα όμως θα είναι εις βάρος των σκοτεινών δυνάμεων.
§15 Και μοι λέγει· Τα ύδατα, τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθηται, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσαι

Ο Πλανήτης Γη
§16 Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτοι θέλουσι μισήσει την πόρνην και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν, και τας σάρκας αυτής θέλουσι φάγει, και αυτήν θέλουσι κατακαύσει εν πυρί.


Οι 10 «βασιλείς», οι διοικούντες την ανθρωπότητα, –αυτοί που έχουν μία γνώμη και θα παραδώσουν την εξουσία τους στο θηρίο– αυτοί, θα «μισήσουν» τη Γη/πόρνη και θα προξενήσουν την οικολογική καταστροφή της, απομυζώντας τους πλούτους της.


§17 Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι την γνώμην αυτού, και να γείνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεσθώσιν οι λόγοι του Θεού.

Δυστυχώς για τους ανθρώπους, υπάρχει «ομόφωνη» απόφαση που οδηγεί σε… όλεθρο…
§18 Και η γυνή, την οποίαν είδες, είναι η πόλις η μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων.


Αυτή είναι η Γη. 

Αυτή βρίσκεται κάτω από διπλή εξουσία. Κάτω από την ανθρώπινη βασιλεία, και αυτή η ανθρώπινη βασιλεία, βρίσκεται κάτω από την εξουσία της αόρατης μυστικής κυβέρνησης της «Πνευματικής» Ιεραρχίας του πλανήτη, της Λευκής Αδελφότητας.

Γράφει η Αγγελική Αναγνώστου


ΠΗΓΗ
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου