Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Γερμανοί, οἱ κακοὶ τῆς ΕὐρώπηςἘνᾦ ὁ κόσμος ὁλόκληρος εὑρίσκεται σὲ μίαν κατάσταση προπολεμική, οἱ πολιτικοὶ ἰθύνοντες καὶ οἱ ἀρχηγοὶ κρατῶν καὶ κυβερνήσεων συνεχίζουν νὰ εὑρίσκονται σὲ σύγχυση.

Ἕνας πολιτικὸς ἀνορθολογισμὸς καὶ μία ἐπανεμφάνισις παρωχημένων ἰδεολογικῶν δογμάτων, ἀπομεινάρια τοῦ ψυχροῦ πολέμου, φαίνεται νὰ μολύνουν ἐκ νέου τὴν Εὐρώπη. Οἱ διαφωνίες τῶν βασικῶν παικτῶν, σὲ θεμελειώδεις κανόνες καὶ ἀρχές, ἐπαναφέρουν τὸ ὡμὸ συμφέρον, ὡς τὴν μόνη καὶ πραγματικὴ κινητήριο δύναμη τῶν διεθνῶν σχέσεων.

Τὸ «συμφέρον» ἐκεῖνο ποὺ ἔφερε στὴν Εὐρώπη τρομερὲς συγκρούσεις, ἑκατομμύρια θανάτους κι ὁλικὲς καταστροφές, προβάλλεται πλέον ὡς μοναδικὴ κινητήριος δύναμις.
Μαζὺ μὲ τὴν ὑποσυνείδητο βεβαιότητα ἑνὸς λαοῦ, πὼς εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ πὼς εἶναι φυσικὸ δικαίωμά τους νὰ ἐπικυριαρχοῦν στοὺς ἄλλους, ὁδηγούμεθα βεβαιωμένα σὲ μίαν ἄνευ προηγουμένου σύγκρουση.

Αὐτὴν τὴν τάση οἱ Γερμανοί, παλαιότερα προσεπάθησαν νὰ ὑλοποιήσουν μὲ τὰ ὅπλα, ἀλλά, σήμερα, αἰσθανόμενοι ξανὰ ἰσχυροὶ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά, ἔχουν στήσει καὶ πάλι ἕνα οἰκονομικὸ Ῥάιχ, μὲ οἰκονομικὰ ἐργαλεῖα.
Σκοπὸς πάντα ὁ ἴδιος: ἡ ἐξουσίασις τῆς ὑπολοίπου Εὐρώπης ἀλὰ …γερμανικά!
Ἀντιμετωπίζοντας τοὺς ὑπολοίπους, ὄχι σὰν ἑταίρους καὶ ἰσοτίμους, ἀλλὰ σὰν σκλάβους καὶ ὑποτελεῖς.

Ἀλλὰ ξέχασαν οἱ Γερμανοί, μέσα στὴν εὐφορία τους, ὅτι ἔχασαν καὶ στοὺς δύο Παγκοσμίους Πολέμους, γιατὶ ἐνεπλάκησαν οἱ Ἀμερικανοί. Κάτι ποὺ χάριν στὴν μνημειώδη πλεονεξία τους κατάφεραν καὶ πάλι.

«Ἡ Γερμανία χρησιμοποιεῖ τὴν Εὐρώπη γιὰ ἐπίτευξη τῶν δικῶν της στόχων», ἐδήλωσε ὁ νεοεκλεγεὶς Ἀμερικανὸς πρόεδρος, κηρύσσοντας ἐπίσημα τὸν νέο πόλεμο καὶ συνετασσόμενος, ἐπισήμως, δίπλα στοὺς ἄλλους προαιωνίους ἐχθρούς της, τὴν Ῥωσσία, ποὺ αἱμοῤῥαγεῖ ἐξ αἰτίας τῶν οἰκονομικῶν κυρώσεων, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ποὺ λαμβάνει θέσεις μετὰ τὸ Brexit. Βιάστηκαν νὰ σηκώσουν κεφάλι.
Στὴν πραγματικότητα ὅλες αὐτὲς οἱ κινήσεις, Γερμανῶν καὶ λοιπῶν, θέτουν τὸ κοινό μας σπίτι καὶ τὴν ἰδέα τῆς Ἡνωμένης Εὑρώπης ἐνώπιον τῆς ἱστορίας.

Ἡ συνέχεια γνωστή, γιὰ ἐμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους.
«Εὐρώπη; Ποιά Εὐρώπη;», ἦταν ἐξ ἄλλου ἡ φαρμακερὴ ἀπάντησις τοῦ προέδρου Τρᾶμπ. Τὰ ὑπόλοιπα ἔπονται καὶ μάλιστα μὲ μεγάλη ταχύτητα.


Θεοφανάκης Στέφανος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου