Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Παλαιὰ καὶ νέα ΙΖΟΛΑ…

 


Ἔχω βαρεθεῖ νὰ διαβάζω, ἔντεχνες συγκινησιακὰ δημοσιεύσεις καὶ ἀναδημοσιεύσεις, ποὺ προέρχονται ἀπὸ χρηματοδοτούμενα ἄρθρα δημοσιοκάφρων, μεγάλων ΜΜΕ, καὶ ἀφοροῦν ἐπιχειρηματικὲς φίρμες τοῦ παρελθόντος.

Ἐν προκειμένῳ, ἀναφέρομαι στὶς κατὰ καιροὺς στρεβλώσεις ποὺ ἀφοροῦν τὸ ὄνομα-φίρμα ΙΖΟΛΑ.

Καὶ ἐξηγοῦμαι:
Τὴν παλαιὰ ΙΖΟΛΑ, ποὺ κατεῖχε στὸ ἀπόγειό της, μέχρι καὶ τὸ 48% τῆς ἐγχωρίου ἀγορᾶς ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, τὴν χρεωκόπησαν ξεκάθαρα, τὰ θαλασσοδάνεια, τὰ ὁποῖα ἐξαφανίζονταν ἐντέχνως, μὲ ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τῶν τότε μεγαλομετόχων της.
Οἱ παλαιοὶ μεγαλομέτοχοι τῆς ΙΖΟΛΑ, οὐδέποτε διεμαρτυρήθησαν καὶ οὐδέποτε ἀντέδρασαν γιὰ τὴν κατάντια καὶ τὴν χρεωκοπία τῆς ἑταιρείας τους.
Ἀπὸ ὅλον τὸν χαμό, περιέργως διεσώθη τὸ ὄνομα ΙΖΟΛΑ, τὸ ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχῃ σήμερα, μέσῳ ἐνοικιάσεων καί… ἐπενοικιάσεων!!!
Ἡ σημερινὴ «νέα» ΙΖΟΛΑ, ἀνεξάρτητα μὲ τὴν ὁποία καταγωγὴ τοῦ τελικοῦ μεγαλομετόχου της, εἶναι μιὰ ξεκάθαρα 100% Πολωνικὴ βιομηχανία, τὰ ἀφεντικὰ τῆς ὁποίας προσδοκοῦν νὰ κυριαρχήσουν στὴν Ἑλληνικὴ ἀγορά, λόγῳ τῆς προελεύσεως τοῦ ὀνόματος.
Ὁ διαχειριστής-ἐνοικιαστὴς τοῦ ὀνόματος, φροντίζει κατὰ καιροὺς καὶ διὰ μέσου τῶν ΜΜΕ, νὰ συντηρῇ ἀνόητες μυθοπλασίες καί… «θρύλους» γιὰ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν παλαιὰ καὶ νέα ΙΖΟΛΑ, χωρὶς ἴχνος ἀληθείας να συμπεριλαμβάνεται στὰ δημοσιεύματα αὐτά. Κείμενα σαχλά, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ συγκινήσουν κάθε ἀνόητο Ἕλληνα ἀγοραστή.
Ὅ,τι καὶ ὄσες θέσεις ἐργασίας καὶ ἂν διαθέτῃ ἡ νέα ΙΖΟΛΑ, θὰ ὑπάρχουν στὴν Πολωνία… Στὴν Ἑλλάδα, τὸ πολὺ γιὰ τὶς λήψεις παραγγελιῶν, νὰ ὑπάρξουν 10-12 θέσεις στὴν ἀντιπροσωπεία.

————–

Ὑστερόγραφον

Ἔχουμε ἀκόμα μία κλασικὴ ἔκφραση τῆς ἐπιχειρηματικῆς βλακείας, τοῦ συγχρόνου νεοέλληνος ἐπιχειρηματία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, προσδοκοῦν νὰ «κυριεύσουν» μίαν ἀγορά, στὴν ὁποία οἱ ἀγοραστὲς τείνουν πρὸς ἐξαφάνιση!!!στην ὁποίᾳ οἱ ἀγοραστὲς τείνουν πρὸς ἐξαφάνιση!!!

Μὲ πορδὲς δὲν βάφονται αὐγὰ κομπάροι!!!

Μπαρμπανῖκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου