Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

ΑΙΣΧΟΣ!!!! ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ


Η ανακοίνωση του Φαναρίου αναφέρει σχετικά:

   
«Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Bülent Arınç, Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως τῆς Τουρκίας, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 26ης Μαρτίου, μετέβη εἰς Ἀδριανούπολιν (Edirne) καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν τελετήν ἐγκαινίων τῆς μεγάλης Συναγωγῆς τῆς πόλεως, παρουσίᾳ τῆς Α. Ἐξοχότητος, ἄλλων τοπικῶν ἀρχόντων καί πλήθους ἐκ τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος. . »ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΊΗΤΗΣ  ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ 


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΘΡΟ ΑΠΟ http://filonoi.grἈρχιεπίσκοποι …«φυτεμένοι» καταλλήλως πάντα ὑπῆρχαν!!!
Ἀρχιεπίσκοποι ...«φυτεμένοι» καταλλήλως πάντα ὑπῆρχαν!!!
Πάντως ΔΕΝ εἶίναι ἡ πρώτη φορὰ καὶ δυστυχῶς ΔΕΝ συμβαίνει μόνον στὴν δική μας ἐποχή…

Ἡ πρώτη ἱστορικὴ καταγραφὴ «φυτεμένου» «Ἀρχιεπισκόπου» εἶναι ἡ παρακάτω..:


«Όταν συνεκλήθη η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος, ο Νεκτάριος δεν ήταν βαπτισμένος Χριστιανός.
Παρά ταύτα, όταν στην Σύνοδο αυτή υπέβαλε την παραίτησή του (τον ανάγκασε ο Θεοδόσιος σε παραίτηση……) ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος (ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος), με την παραίνεση να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος να τον διαδεχθεί, ο λαός(ο Θεοδόσιος και όχι ο λαός….) άρπαξε τον Νεκτάριο και τον προέβαλε για την θέση αυτή, οπότε χειροτονήθηκε από τους 150 πατέρες της Συνόδου.

Κατ’ άλλη όμως εκδοχή, ο Νεκτάριος προτάθηκε από τον επίσκοπο Αντιοχείας και για την εκλογή του επέμεινε ο Αυτοκράτορας Μέγας Θεοδόσιος, οπότε ο Νεκτάριος βαπτίστηκε Χριστιανός, και, φορώντας ακόμη τα ενδύματα των νεοβαπτισθέντων, αναγορεύτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Μετά τη χειροτονία του πήρε για σύμβουλό του τον επίσκοπο Αδάνων Κυριακό, ο οποίος τον κατεύθυνε κατά την ιεραρχική τάξη[1].»

βικιπαιδεία

Γιά ποιόν λόγο ἔγινε ὅλο αὐτό τό τσίρκο μέ τόν Νεκτάριο καί τόν Θεοδόσιο;;;;
Μὰ γιὰ νὰ …«νομιμοποιήσουν» τὶς ἀποφάσεις τοῦ ῖσπανοεβραιοάγγλου Θεοδοσίου, ποὺ ἐπέβαλε σὲ ΤΟΠΙΚΗ σύνοδο, στὴν Λαοδικεία.
Στὴν «σύνοδο» τῆς Λαοδικείας, κατήργησαν, ἀπὸ τὰ ἱερὰ βιβλία τοῦ χριστιανισμοῦ, τὴν Ἀποκάλυψη… καὶ ἐπέβαλαν τὴν λεγομένη …«παλαιὰ διαθήκη», ποὺ μέχρι τότε ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση εἶχε μὲ τὴν χριστιανικὴ θρησκεία…
Ἄλλαξαν πολλὰ κομμάτια ἀπὸ τὰ εὐαγγέλια, προσέθεσαν, ἀφήρεσαν, κατήργησαν διὰ ῥοπάλου ἀναφορὲς ἁγίων, ποὺ ἀφοροῦσαν στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες σοφούς..


Τὰ παραπάνω εἶναι ΜΟΝΟΝ μία μικρὴ ἀναφορὰ στὰ ἀνομήματα τοῦ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ Θεοδοσίου!!!


Στὸν παρακάτω σύνδεσμο ὑπάρχει τὸ κείμενο τῆς «συνόδου» ποὺ ἐπιβάλλει τὴν «παλαικὰ διαθήκη» ἀλλὰ ΑΠΟΚΛΥΕΙ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.«Όσα δεί βιβλία αναγινώσκεσθαι2 της Παλαιάς Διαθήκης. α΄. Γένεσις κόσμου. β΄. Έξοδος εξ Αιγύπτου. γ΄. Λευϊτικόν. δ΄. Αριθμοί. ε΄. Δευτερονόμιον. ς΄. Ιησούς του Ναυή. ζ΄. Κριταί, Ρούθ. η΄. Εσθήρ. θ΄. Βασιλειών πρώτη και δευτέρα. ι΄. Βασιλειών τρίτη και τετάρτη. ια΄. Παραλειπομένων πρώτον και δεύτερον. ιβ΄. Έσδρας πρώτον και δεύτερον. ιγ΄. Βίβλος Ψαλμών. ρν΄. ιδ΄. Παροιμοίαι Σολομώντος. ιε΄. Εκκλησιαστής. ις΄. Άσμα ασμάτων. ιζ΄. Ιώβ. ιη΄. Δωδεκαπρόφητον. ιθ΄. Ησαΐας. κ΄. Ιερεμίας και Βαρούχ, Θρήνοι και επιστολαί3 . κα΄. Ιεζεκιήλ. κβ΄. Δανιήλ.»

πηγὲς κανονικότητος ἀγίας γραφῆς

Τίσις

Υ.Γ.1 Παρομοία ἦταν καὶ ἡ Ζ΄ Οἰκουμεινικὴ Σύνοδος, ποὺ συνεκάλεσε ἡ Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία. (Ναί, αὐτὴ ποὺ …δολοφόνησε τὸν υἱό της, γιὰ νὰ μὴν τῆς πάρῃ τὴν ἐξουσία!!!)


Υ.Γ..2 Δικαίωμα νὰ συγκαλέσουν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο εἶχαν ΜΟΝΟΝ οἱ αὐτοκράτορες.


σύνοδος (βικιπαιδεία)


εἰκόνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου