Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Οι θάνατοι στα παιδιά είναι 44% υψηλότεροι από τον μέσο όρο 5 ετών από τότε που τους προσφέρθηκε το εμβόλιο Covid-19 σύμφωνα με τα δεδομένα της ONS

 

Επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αποδεικνύουν ότι οι θάνατοι μεταξύ των παιδιών έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τον μέσο όρο πέντε ετών από τότε που τους 'εγινε το εμβόλιο Pfizer mRNA Covid-19.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, ο καθηγητής Chris Whitty, ο Chief Medical Officer για την Αγγλία, έγραψε στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, συμβουλεύοντάς τους ότι σε όλα τα παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών θα πρέπει να προσφέρεται τουλάχιστον μία δόση της ένεσης Pfizer Covid-19.

Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η Μικτή Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης (JCVI) αρνήθηκε να το πράξει, επειδή τα οφέλη δεν υπερτερούν κατ' ανάγκην των κινδύνων. 
Ο λόγος που κατέληξαν σε αυτό οφείλεται στον αμελητέο αριθμό παιδιών που υποφέρουν από σοβαρή ασθένεια λόγω Covid-19, πόσο μάλλον να πεθάνουν, και στην πραγματική πιθανότητα να υποστούν τα  παιδιά μυοκαρδίτιδα (φλεγμονή του καρδιακού μυός) ως ανεπιθύμητη αντίδραση.
 
Για πρώτη φορά στην ιστορία, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επέλεξε να αγνοήσει τη συμβουλή του JCVI και αντ' αυτού επέλεξε να εφαρμόσει την ένεση Covid-19 σε όλα τα παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών με άμεση ισχύ.

Η ακόλουθη ανάλυση των δεδομένων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) δείχνει τις συνέπειες αυτής της απόφασης, μέχρι στιγμής…
Το ONS δημοσιεύει εβδομαδιαία στοιχεία για τους θανάτους το 2021, τα οποία είναι προσβάσιμα εδώ , και έχει δημοσιευθεί προηγουμένως ένα σύνολο δεδομένων «2015-2019, πενταετής μέσος όρος» για τους θανάτους, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ .

Χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία και από τα δύο σύνολα δεδομένων για την ανάλυσή μας, μπορείτε να τα κατεβάσετε και τα δύο ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία μας είναι σωστά –
Λήψη του συνόλου δεδομένων 2021 για τους θανάτους (έως 
 45 Εβδομάδες)
Κατεβάστε το σύνολο δεδομένων 2015 – 2019, μέσο όρο 5 ετών για τους θανάτους

Η 13η Σεπτεμβρίου, η ημέρα που ο Chris Whitty συμβούλεψε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να προσφέρει το εμβόλιο Covid στα παιδιά, έπεσε την 
37η εβδομάδα  του 2021. 
Χάρη στα σχέδια που είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας Sajid Javid, το NHS ήταν έτοιμο να ξεκινήσει την ένεση παιδιά με άμεσο αποτέλεσμα, επομένως έχουμε αναλύσει όλους τους θανάτους που συμβαίνουν από την 38η εβδομάδα και μετά.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον αριθμό των θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της 
 38ης  εβδομάδας και της  45ης εβδομάδας , μεταξύ όλων των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το μέσο σύνολο δεδομένων 5 ετών 2015-2019.


Οι θάνατοι μεταξύ των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών ήταν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της πενταετίας κάθε εβδομάδα από τότε που τους έγινε ένεση Covid-19 εκτός από την 
42η εβδομάδα . 
Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων αντιστοιχεί την 40η εβδομάδα, με 11 θανάτους να καταγράφονται σε σύγκριση στα 4 που εμφανίστηκαν στο μέσο σύνολο δεδομένων 5 ετών.
 Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 175% στους θανάτους μόνο την 40η εβδομάδα.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον αθροιστικό αριθμό θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της 
38ης  εβδομάδας και της 45ης  εβδομάδας , μεταξύ όλων των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το μέσο σύνολο δεδομένων 5 ετών 2015-2019.Μεταξύ της 
38ης εβδομάδας  και της 45ης εβδομάδας  στο πενταετές μέσο σύνολο δεδομένων, συνέβησαν συνολικά 41 θάνατοι μεταξύ παιδιών ηλικίας 10-14 ετών. Όμως κατά το ίδιο χρονικό διάστημα φέτος σημειώθηκαν συνολικά 59 θάνατοι μεταξύ παιδιών. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 44% σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας από τότε που τους προσφέρθηκε ένεση για τον Covid-19.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον αριθμό των θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της 
 38ης εβδομάδας και της 45ης εβδομάδας , μεταξύ όλων των αρσενικών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το μέσο σύνολο δεδομένων 5 ετών 2015-2019.
Οι θάνατοι μεταξύ ανδρών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών ήταν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της πενταετίας κάθε εβδομάδα από τότε που τους προσφέρθηκε ένεση Covid-19 εκτός από την εβδομάδα 42 και 43 όπου ήταν χαμηλότερα και την εβδομάδα 44 όπου ήταν οι ίδιοι. Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων έπεσε την εβδομάδα 40, με 7 θανάτους να καταγράφονται σε σύγκριση με τους 2 που σημειώθηκαν στο μέσο σύνολο δεδομένων 5 ετών. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 250% στους θανάτους μόνο την 40η εβδομάδα.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον αθροιστικό αριθμό θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της 
38ης εβδομάδας  και της 45ης εβδομάδας , μεταξύ όλων των αρσενικών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το μέσο σύνολο δεδομένων 5 ετών 2015-2019.Μεταξύ της 
38ης εβδομάδας  και της  45ης εβδομάδας στο πενταετές μέσο σύνολο δεδομένων, συνέβησαν συνολικά 24 θάνατοι μεταξύ ανδρών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών. Όμως κατά το ίδιο χρονικό διάστημα φέτος σημειώθηκαν συνολικά 34 θάνατοι μεταξύ ανδρών παιδιών. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 42% σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας από τότε που τους προσφέρθηκε ένεση για τον Covid-19.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον αριθμό των θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της 
38ης εβδομάδας  και της 45ς εβδομάδας , μεταξύ όλων των θηλυκών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το μέσο σύνολο δεδομένων 2015-2019 5 ετών.Οι θάνατοι μεταξύ των κοριτσιών ηλικίας 10-14 ετών ήταν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της πενταετίας κάθε εβδομάδα από τότε που τους προσφέρθηκε ένεση Covid-19 εκτός από την 
41η εβδομάδα  όπου ήταν χαμηλότερα και την εβδομάδα 42 και 45 όπου ήταν οι ίδιοι. 
Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων έπεσε την εβδομάδα 40, με 4 θανάτους να καταγράφονται σε σύγκριση με τους 2 που σημειώθηκαν στο μέσο σύνολο δεδομένων 5 ετών. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 100% στους θανάτους μόνο την εβδομάδα 40.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον σωρευτικό αριθμό θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της 38ης εβδομάδας και της 
45ης εβδομάδας , μεταξύ όλων των θηλυκών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το μέσο σύνολο δεδομένων 5 ετών 2015-2019.
Μεταξύ της 
38ης εβδομάδας  και της  45ης εβδομάδας στο πενταετές μέσο σύνολο δεδομένων, συνέβησαν συνολικά 17 θάνατοι μεταξύ γυναικών ηλικίας 10-14 ετών. Όμως κατά το ίδιο χρονικό διάστημα φέτος σημειώθηκαν συνολικά 25 θάνατοι μεταξύ γυναικών. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 47% σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας από τότε που τους προσφέρθηκε ένεση Covid-19.

Είναι σαφές ότι αυτοί οι αριθμοί δεν είναι αστρονομικά υψηλοί, αλλά υπάρχει καλός λόγος για αυτό, καθώς τα παιδιά γενικά δεν πεθαίνουν. 
Κάτι που θα πρέπει να το κάνει ακόμη πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι βλέπουμε μια σημαντική αύξηση των θανάτων μεταξύ των παιδιών από τότε που τους προσφέρθηκε ένεση για τον Covid-19.

Η συσχέτιση δεν ισούται φυσικά με την αιτιότητα, αλλά φαίνεται να σχηματίζεται ένα βουνό συμπτώσεων σε σχέση με τα εμβόλια Covid-19. Είναι απλώς μια ακόμη σύμπτωση ή φταίνε αυτές οι ενέσεις;


Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να διερευνήσουν επειγόντως γιατί οι θάνατοι μεταξύ παιδιών, ανδρών και γυναικείων παιδιών είναι 44%, 42% και 47% υψηλότεροι από τον μέσο όρο πέντε ετών από τότε που τους προσφέρθηκε Covid-19 ένεση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου